I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz

27 października 2017 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29, odbędzie się I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz.

Porządek obrad I Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz przedstawia się w sposób następujący:

1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Burmistrza Choroszczy.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Seniorów Gminy Choroszcz.
4. Wybory Przewodniczącego Rady.
a) zgłaszanie kandydatów;
b) prezentacja kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania – tajnego;
d) odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyborze Przewodniczącego Rady;
e) podjęcie uchwały.
5. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady.
a) zgłaszanie kandydatów;
b) prezentacja kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania – tajnego;
d) odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady;
e) podjęcie uchwały.
6. Wybory Sekretarza Rady.
a) zgłaszanie kandydatów;
b) prezentacja kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania – tajnego;
d) odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyborze Sekretarza Rady
e) podjęcie uchwały.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad I sesji.

I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz, podobnie jak regularne sesje Rady Miejskiej w Choroszczy, będzie bezpośrednio transmitowana przez Twoją Telewizję Regionalną.