25 listopada ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy będzie zamknięta

Za Firmą STRABAG – Generalnym Wykonawcą przebudowy ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy, informujemy Szanownych Mieszkańców, że w dn. 25 listopada (sobota) od godz. 5.00 do godz. 18.00 ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy będzie nieczynna i całkowicie wyłączona z ruchu. Utrudnienia, o których mowa powyżej, dotyczą odcinka ul. H. Sienkiewicza od Szpitala do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego, i związane są z wykonywaniem przez firmę STRABAG nowej warstwy ścieralnej jezdni. W związku z tym na wskazanym odcinku zostanie całkowicie wstrzymany ruch pojazdów, a dojazd do wszystkich posesji przy ul. H. Sienkiewicza w czasie przeprowadzania prac (godz. 5.00-18.00) będzie niemożliwy.
Firma STRABAG dokłada wszelkich starań, by w możliwie największym stopniu zminimalizować uciążliwości związane z wykonaniem warstwy bitumicznej nowo powstałej jezdni, dlatego też prace
będą trwać tylko jeden dzień. Aby jednak mogły one sprawnie przebiegać, całkowite wstrzymanie ruchu na odcinku ul. H. Sienkiewicza od Szpitala do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego,
obejmujące także wyłączenia dojazdów do posesji przy ul. H. Sienkiewicza, jest konieczne. Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Choroszcz, a także innych użytkowników dróg w mieście Choroszcz o cierpliwość i wyrozumiałość. Wierzymy, że obecne utrudnienia już w niedługim czasie przyniosą oczekiwane korzyści i w pełni komfortowe korzystanie z nowych dróg.

Uwaga !!! W związku z zamknięciem ulicy Sienkiewicza autobusy linii 103 będą jeździły trasą zastępczą. wszelkie informacje na tema trasy i kursów linii 103 możemy znaleźć tutaj.

UM