Kultura

Spotkanie z Anną Bayer w Barszczewie

Dnia 23 listopada, Filia Biblioteczna w Barszczewie, miała przyjemność gościć panią Annę Bayer – pedagoga, instruktora teatralnego, autorkę książek i tekstów piosenek dla dzieci. W spotkaniu wzięły udział dzieci z Przedszkola Samorządowego w Barszczewie.

W związku z wykonywanym zawodem pedagoga, który jest pasją pani Anny Bayer, jej twórczość ma charakter edukacyjno- wychowawczy. Autorka poprzez zabawę oraz słowo pisane uczy właściwego zachowania, rozbudzania wrażliwości wśród dzieci. O czym mogliśmy się przekonać na spotkaniu. Dzieci wysłuchały wybranych wierszyków z 2 książek pani Anny Bayer pt. ,,Szczypawki ‘’ i ,,Moda na dobre wychowanie’’. Humorystyczne historyjki kończące się zazwyczaj morałem, poruszały wiele ważnych dla dzieci tematów : oswajanie ze strachami, jak być sobą, moda i wartościowanie czy ograniczone zaufanie do osób obcych. Opowieściom towarzyszyła muzyka połączona z zabawami ruchowymi. Na zakończenie wszystkie dzieci dostały zakładki do książek a czytelnicy otrzymali odznakę, Aktywnego czytelnika bibliotecznego. Znakomity kontakt naszego gościa z dziećmi sprawił, że było to jedno z ciekawszych i kreatywnych spotkań.
Spotkanie odbyło się dzięki projektowi pt. ,, W stronę książki, w stronę biblioteki’’, realizowanego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego .

M. Świszcz