Mikołajki z biznesem w Gminie Choroszcz

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński zaprasza przedsiębiorców działających na terenie Gminy Choroszcz na spotkanie pt. „Formy wsparcia Przedsiębiorców w Gminie Choroszcz”.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29). Program spotkania przedstawia się w sposób następujący:

– Powitanie Gości, otwarcie spotkania przez Burmistrza Chroszczy Roberta Wardzińskiego

– Formy wsparcia Przedsiębiorców realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku  (Magdalena Sochoń – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy, Elżbieta Dudkiewicz – Kierownik Działu Szkoleń)

– Oferta terenów inwestycyjnych w Gminie Choroszcz (Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy)

– Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla Przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy)

– Dyskusja

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie Gminy Choroszcz.