Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

W dniach 21-30 września 2015 r. w świetlicy Zespołu Szkół w Choroszczy odbył się cykl warsztatów poświęconych pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia „I Ty możesz udzielić pierwszej pomocy”  przeprowadziły p. Beata Guziejko i p. Barbara Joka przy wsparciu  p. Agnieszki Łuniewskiej i  p. Anny Kozłowskiej. W warsztatach wzięło udział ponad 40 uczniów z klas 4-6.
Podczas pierwszych warsztatów dzieci zostały przeszkolone w zakresie praktycznego udzielania pierwszej pomocy podczas: omdlenia, złamania, zranienia, krwotoku z nosa. Pani Beata Guziejko przypomniała również numery alarmowe.
Wśród uczniów przeprowadzone zostały również warsztaty ratownicze, przygotowujące dzieci do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli do momentu przyjazdu lekarza.
Szkolenie dzieci obejmowało poznanie wszystkich etapów takiej pomocy czyli: bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, ocena stanu poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych, wołanie o pomoc, wzywanie pomocy. Następnie przy wsparciu p. Barbary Joki dzieci ćwiczyły treść wezwania i pozycję boczną bezpieczną (ustaloną). Najbardziej emocjonujące i ciekawe były wdechy ratownicze, uciski klatki piersiowej na fantomach.

Beata Guziejko
Barbara Joka
Anna Kozłowska
Agnieszka Łuniewska