Spotkanie krwiodawców i promocja książki „Polskie tradycje niepodległościowe…”

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Fundacja Pole Kultury przygotowały imprezę pięknie podsumowującą 2017 rok. W czwartek 21 grudnia o 16:30 w auli M-GCKiS w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 zebrali się choroszczańscy krwiodawcy, sponsorzy i przyjaciele ruchu oraz miłośnicy historii na dorocznym spotkaniu opłatkowym.

Zostały wręczone legitymacje Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi oraz dyplomy z podziękowaniami dla wolontariuszy wspierających działalność choroszczańskiego oddziału SHDK. Serdeczne życzenia wszystkim zebranym złożył Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy, Pani Barbara Wiszowata Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy, a dobre słowo i kolędę do uczestników skierował ks. Łukasz Borowski.

Grudniowe spotkanie zostało wzbogacone prezentacją tomu pokonferencyjnego pt. „Polskie tradycje niepodległościowe. Historia, antropologia, literatura” wydanego przez Fundację Pole Kultury przy dofinansowaniu ze środków budżetu gminy Choroszcz. Pierwsze egzemplarze zostały przekazane Robertowi Wardzińskiemu Burmistrzowi Choroszczy, Elżbiecie Wróblewskiej Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej i Przemysławowi Waczyńskiemu Dyrektorowi M-GCKiS w Choroszczy. Również uczestnicy otrzymali bezpłatne egzemplarze, a wszyscy chętni również piękne dedykacje od redaktorów książki – Józefa Waczyńskiego i niżej podpisanego.

Na spotkaniu nie zabrakło łamania się opłatkiem, serdecznych życzeń i smakowitych potraw wigilijnych, dzięki którym bożonarodzeniowa atmosfera przybyła do Choroszczy trzy dni wcześniej.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi serdecznie zaprasza wszystkich, którzy mogą podzielić się bezcennym darem krwi do donacji, a tym samym do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia. Obecnie w gminie Choroszcz jest już nieco ponad 400 krwiodawców, a zbiórki krwi odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od 9:00 do 13:00. Od jesieni do wczesnej wiosny krwiobus stacjonuje na Placu dra Z. Brodowicza, a późną wiosną i latem na Błoniach Jana Pawła II.

Wojciech Jan Cymbalisty

fot. KG/M-GCKiS

Nie możemy wyświetlić tej galerii.