Pierwszy tegoroczny wieczór z historią za nami, kolejny 19 lutego

We wtorek 9 stycznia 2018 kilkadziesiąt osób przybyło do galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Miłośników historii regionalnej powitał dyrektor M-GCKiS Przemysław Waczyński. Następnie Wojciech Cymbalisty, prezes zarządu Fundacji Pole Kultury, przedstawił plon ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100. rocznicy utworzenia w Choroszczy Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Licząca ponad 220 stron książka „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic..” jest cennym źródłem wiedzy do dziejów Choroszczy i Podlasia.

Z kolei Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy przedstawił dokonania tego Stowarzyszenia w ubiegłym roku i propozycje do działań w 2018 roku. W dyskusji głos zabrał między innymi Marek Gajewski z Muzeum Wojska w Białymstoku, który przybliżył swoje zainteresowania naukowe i tematykę najbliższych jego książek i lutowej wystawy „Nie tylko Legiony…”. Spotkanie było również okazją do omówienia stanu przygotowań do obchodów 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Kolejny wieczór z historią odbędzie się w poniedziałek 19 lutego – w 99. rocznicę wyzwolenia Choroszczy i Białegostoku. Spotkanie odbędzie się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, gminnej instytucji kultury. Zapraszamy!

Józef Waczyński
Fotorelacja: Szymon Paczyński