Edukacja

Doradztwo zawodowe

W ramach działań związanych z poradnictwem zawodowym dnia 7 grudnia 2017 roku uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Doradcy zawodowi przedstawili aktualną sytuację na ryku pracy. Uczniowie poznali  zawody, które cieszą się największym zainteresowaniem w naszym regionie oraz na rynku Unii Europejskiej. Doradcy zawodowi zwrócili uwagę na to, że wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej jest inwestycją w przyszłość i warto jest dokładnie go przemyśleć.
Miło mi poinformować, że nasza szkoła realizuje projekt „Dobry zawód – fajne życie”, którego głównym celem jest upowszechnienie szkolnictwa zawodowego poprzez realizację między innymi doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców. Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

Małgorzata Czulewicz