KomunikatyZ Urzędu

Staż w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, do odbycia stażu w Urzędzie Miejskim w Choroszczy. Preferowane jest wykształcenie wyższe w zakresie administracji lub prawa. Wymagane dokumenty aplikacyjne, to:

– CV,
– list motywacyjny
– dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

Osoby chętne mogą składać dokumenty aplikacyjne do dn. 09.02.2018 r., do godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

– osobiście – Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, Biuro Podawcze;
– drogą elektroniczną na adres: urzad@choroszcz.pl

Szczegółowych informacji udziela p. Dorota Tomicka, tel.: 85 713 22 11. Do wyłonionych osób zostaną rozesłane zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne. Zapraszamy.

UM