KomunikatyZdrowie

Portal e-Zdrowie – same korzyści

Województwo Podlaskie, dbając o budowę usług elektronicznych skierowanych do mieszkańców regionu, zachęca do skorzystania z Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie (PSIeZ). Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie to rozwiązanie, którego powstało jako wynik realizacji projektu o tej samej nazwie. Celem jest rozwój i poprawa dostępności publicznej służby zdrowia dla mieszkańców województwa podlaskiego, zwłaszcza usprawnienie kontaktu pacjenta z podmiotem leczniczym, tj. pozyskiwanie informacji o oferowanych usługach, rejestracja do lekarza bez konieczności wychodzenia z domu, uzyskanie dostępu
do dokumentacji medycznej z poziomu własnego komputera czy też możliwość jej sprawnego przekazywania pomiędzy podmiotami, w których leczy się pacjent.
Utworzony został więc system, który owe usługi oferuje na Portalu Pacjenta: ezdrowie.wrotapodlasia.pl.
System oferuje obecnie:
– bezpośrednio po założeniu konta:
* możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w szpitalach województwa podlaskiego,
*  wygodny wybór terminów wizyt oraz zarządzanie nimi,
* możliwość wyszukania lekarza,
– po aktywacji konta i wyrażeniu w podmiotach leczniczych zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny:
* dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet,
* uzupełnianie dokumentacji medycznej o prywatne wyniki badań itp.,
* możliwość wygodnego wydruku posiadanej na koncie dokumentacji medycznej,
* możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi,
– stały dostęp do:
* aktualności, nowości, programów profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego i nie tylko,
* danych kontaktowych większości szpitali z terenu województwa.
Portal e-Zdrowie skierowany jest do wszystkich mieszkańców regionu. Zachęcamy do zainteresowania się portalem.

UM za: UMWP

e-zdrowie