HistoriaKulturaWydarzenia

Obchody 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

22 stycznia 2018 roku mieszkańcy Choroszczy i okolic uroczyście obchodzili 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Licznie stawiły się delegacje zakładów pracy, organizacji społecznych, poczty sztandarowe, strażacy i choroszczańscy harcerze z ZHP z 8. Szczepu Drużyn Specjalnościowych „Szemkel” im. Cichociemnych.

W kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika mszę św. w intencji bohaterów 1863 r. celebrował ks. Sebastian Sum. Znicze pamięci zapalono przy Pomniku Niepodległości i Mo-gile Powstańczej a ciąg dalszy uroczystości patriotyczno-religijnych odbył się w Miejscu Pamięci Narodowej z 1863 zw. „Szubienicą”. Uroczystość prowadził Adam Kamieński z M-GCKiS. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego na maszt powędrowała Flaga Powstańcza. Manifest Rządu Narodowego odczytał  Krzysztof Kraśnicki, prezes ZG ZOSP RP a wiersz Adama Asnyka deklamowała pwd. Marta Bokun, drużynowa 1. Choroszczańskiej Gromady Obronnej „Skarby Ziemi”.
Przemawiał Robert Wardziński burmistrz Choroszczy a refleksją historyczną o styczniowej insurekcji podzielił się Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Apel Poległych prowadził hm. Andrzej Bajkowski, zastępca Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej. Słowo Boże wygłosił ks. Sebastian Sum i zaintonował Anioł Pański, w trakcie którego 155 razy zabrzmiał Dzwon Wolności ze zbiorów Jana Adamskiego. Blisko dwadzieścia delegacji złożyło wiązanki kwiatów i zapaliło znicze przy Pomniku Powstania Styczniowego. Miłym akcentem było „powstańcze ognisko”, gdzie serwowano pyszny bigos przygotowany przez Panie z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, można było upiec kiełbaskę i napić się gorącej herbaty. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy serdecznie dziękuje wszystkim za liczny udział i pomoc w organizacji tych obchodów, a w szczególności: Parafii Rzymskokatolickiej, Urzędowi Miejskiemu, Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, seniorom, harcerzom i zuchom oraz Marianowi Olechnowiczowi.

Józef Waczyński/TPCh,

fot. Zbigniew Andruszkiewicz