Dziękuję za współpracę

Kochani!

Przez ostatnie siedem lat miałem zaszczyt pracować w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, tudzież redagować „Gazetę w Choroszczy”. Praca dla Was, animowanie wielu wydarzeń i współpraca z Wami były wspaniałymi doświadczeniami, które pozwalały mi się rozwijać i z optymizmem spoglądać na perspektywy rozwoju lokalnej kultury.

Dziękuję serdecznie najbliższemu gronu, z którym miałem szczęście współpracować – Dyrektorowi Przemysławowi Waczyńskiemu i całemu Zespołowi Pracowniczemu Centrum Kultury i Sportu wraz z Biblioteką Publiczną z Filiami, Redakcji „Gazety w Choroszczy”. Dziękuję równie ciepło i serdecznie choroszczańskim Samorządowcom na czele z Panem Burmistrzem Robertem Wardzińskim. Dziękuję też wszystkim Urzędnikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy i Pracownikom instytucji samorządowych. Wasz profesjonalizm, zapał i umiejętności oraz otwartość na człowieka były mi zawsze inspiracją i drogowskazem.

Od 1 lutego pełnię misję dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie, zachęcam do odwiedzin tego pięknego miasta i do jak najaktywniejszego uczestnictwa w kulturze. Na pewno nieraz się spotkamy i niejedno działanie przeprowadzimy wspólnie. A wszystkie działania, które prowadziłem w Centrum będą kontynuowane przez znakomitych profesjonalistów.

Z wdzięcznością i z najlepszymi życzeniami

Wojciech Jan Cymbalisty

dyr. MOAK w Wasilkowie