Edukacja

Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają

„Nie ma dzieci – są ludzie.”
„Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.”

Janusz Korczak

20 listopada to rocznica uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka w 1989 r. W Polsce od 2014 r. świętujemy wtedy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z kolei 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Niezależnie jednak od dnia obchodów, komunikat jest ten sam: prawa dzieci wciąż są naruszane (nawet w państwach rozwiniętych), trzeba więc stale przypominać o ich znaczeniu. Nawiązując do idei obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka oraz Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w grudniu i styczniu uczniowie klas VII wzięli udział w akcji promującej prawa dziecka i ucznia, której finałem był szkolny konkurs – „Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają”. W I etapie konkursu uczestniczyli wszyscy siódmoklasiści. W ramach lekcji wychowawczych zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi praw człowieka, na tej podstawie w dwu osobowych zespołach rozwiązywali test. Najlepsze drużyny z każdej klasy zakwalifikowały się do części finałowej konkursu, która została rozegrana 18 stycznia 2018 r. Uczestnicy rozgrywki finałowej wykazali się obszerną wiedzą na temat praw i obowiązków dziecka i ucznia, instytucji stojących na straży tych praw oraz podstawowych dokumentów, w których zostały zapisane. Konkurs doskonalił umiejętność współpracy w grupie. był również okazja do dobrej zabawy.
Oto najlepsze drużyny:

I miejsce: Urszula Grzybko i Magdalena Buńkowska;

II miejsce: Rozalia Postlep i Julia Kraszewska ex aequo Eliza Galicka i Joanna Kamieńska

Gratulujemy!!!

Beata Jabłońska i Małgorzata Czulewicz