EdukacjaHistoria

Wystawa „Powstanie Styczniowe – przystanek niepodległość”

Rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego staramy się w bieżącym roku szkolnym systematycznie i uroczyście upamiętniać oraz przybliżać uczniom Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy najważniejsze wydarzenia z historii narodu polskiego, które przyczyniły się do odzyskania 11 listopada 1918 roku niepodległości. Niewątpliwie do tych podniosłych momentów w historii Polski należy zaliczyć powstanie styczniowe z 1863 roku. Jest ono zrywem narodowowyzwoleńczym, który był jednym z przystanków na drodze do wywalczenia przez Polaków niepoodległości po 123 latach zaborów, rusyfikacji i germanizacji. Pobudzenie do refleksji nad znaczeniem tego wydarzenia w dziejech naszego państwa było głównym celem, wystawy „Powstanie styczniowe – przystanek niepodległość” zorganizowanej przez panie Ewę Zalewską i Annę Kozłowską we współpracy z panem Grzegorzem Krysiewiczem – prezesem Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała”.
18 stycznia 2018 roku, na kilka dni przed 155. rocznicą wybuchu powstania styczniowego, w obecności nauczycieli i uczniów nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy przez pana Grzegorza Krysiewicza – prezesa Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” oraz panie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy – Ewę Zawistowską i Beatę Gawryluk.
Następnie pan Grzegorz Krysiewicz oprowadził zebranych po ekspozycji. Zaprezentował zgromadzone przez siebie na przestrzeni lat oryginalne powstańcze kosy, broń palną, białą oraz unikalne uzbrojenie wykonane w XIX –wiecznych, wiejskich kuźniach, a także wiele innych interesujących przedmiotów. Zwiedzający mogli zapoznać się z tłem historycznym powstania, jego przebiegiem, w tym z wydarzeniami z roku 1863, które rozegrały się w naszym regionie. Wszyscy goście mieli również możliwość wzięcia do ręki broni i doświadczenia z bliska prawdziwej historii. Przekonania się, jakim uzbrojeniem dysponowali powstańcy w 1863 roku.
Pan Grzegorz Krysiewicz jest prezesem Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała”, ale przede wszystkim wielkim pasjonatem i miłośnikiem historii, który pragnie, aby lokalne wydarzenia historyczne oraz ludzie z nimi związani nie odeszli w zapomnienie, dlatego zgodził się pokazać zgromadzone przez siebie eksponaty nie tylko dzieciom i młodzieży szkolnej, ale również mieszkańcom Choroszczy. Wystawa „Powstanie styczniowe – przystanek niepodległość”, była udostępniona w dniach 18 – 19 stycznia 2018 roku uczniom i pracownikom naszej szkoły, natomiast w dniu 19 stycznia w godzinach popołudniowych społeczności naszego miasteczka i uczestnikom zawodów strzeleckich „O Puchar Dyrektora M-GCKiS w Choroszczy”.
“Jesteśmy wszyscy w pełni świadomi, że powstanie styczniowe było wydarzeniem trudnym w naszej historii, w wojnie nie ma nic romantycznego” – podkreślał pan Grzegorz Krysiewcz podczas licznych spotkań z uczniami szkoły podstawowej oraz gimnazjalistami. Ukazując broń powstańczą starał się pobudzić zwiedzających do refleksji nad tym, co się wydarzyło przed 155 laty, abyśmy pamiętali o poległych bohaterach. Żyli współcześnie przepełnieni dumą, ale i wdzięcznością, że, po tylu latach od wspomnianych wydarzeń, dzięki heroizmowi i zaangażowaniu minionych pokoleń w walkę o niepodległość naszej ojczyzny, możemy funkcjonować w zupełnie innej rzeczywistości niż nasi przodkowie – w wolnym i suwerennym państwie.
Dziękujemy panu Grzegorzowi Krysiewiczowi za wypożyczenie eksponatów, pomoc i aktywne włączenie się w organizację wystawy.

Ewa Zalewska i Anna Kozłowska