Twórcze działania w Barszczewie

Zajęcia Koła literacko – plastycznego, wpisały się na stałe do edukacji artystycznej Filii Bibliotecznej w Barszczewie. Należą do cyklicznych spotkań dzieci w bibliotece , które odbywają się w każdą środę tygodnia. Zajęcia promują czytelnictwo oraz stanowią twórczą formę spędzania wolnego czasu. Celem spotkań jest rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności plastycznych i manualnych, uwrażliwianie dzieci na piękno. Dzięki różnorodności stosowanych materiałów oraz technik zdobniczych, zajęcia zyskują na atrakcyjności. Ogromne zaangażowanie dzieci w proces tworzenia, przekłada się na widoczne efekty. Spotkania Koła literacko- plastycznego rozwijają umiejętności współpracy w grupie, wzmacniają więzi koleżeńskie, uczą szacunku i życzliwości w stosunku do drugiej osoby.

Małgorzata Świszcz
bibliotekarz