KomunikatyMiasto i Gmina

Kolejna transza żywności w gminie Choroszcz

Gmina Choroszcz, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz Stowarzyszaniem Forum Inicjatyw Gminnych, a także Bankiem Żywności po raz kolejny uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017. Jest to pomoc świadczona w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Najbliższy termin wydawania produktów to 13 i 14 lutego 2018 r. w Remizie OSP w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22, w godz. 9.00-15.00. W bieżącej edycji w gminie Choroszcz objętych pomocą zostało 156 rodzin, co przekłada się na 374 osoby. Program Żywnościowy FEAD 2014-2020 – Podprogram 2017 trwa w gminie Choroszcz w okresie: sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r. O kolejnych terminach wydawania żywności będziemy informować.