EdukacjaKulturaMiasto i Gmina

Zima w mieście z M-GCKiS za nami!

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zakończyły się dwa turnusy półkolonii zimowych. W każdym tygodniu ferii M-GCKiS gościło grupę 30 dzieci z naszej gminy i z Choroszczy. Był to intensywny czas wypełniony ciekawymi warsztatami, animacjami, zabawami i aktywnościami. Programy turnusów niewiele się od siebie różniły.

Poniedziałek dzieci spędzały w Choroszczy. Najpierw Pan Jerzy Tomzik zorganizował zajęcia muzyczne ze śpiewem kolęd, a następnie instruktorzy Centrum Kultury – Pan Dariusz Jabłoński oraz Pani Karolina Poniatowicz na auli M-GCKiS prowadzili zajęcia integracyjne i animacje. Po nich dzieci zjadły obiad, po czym instruktorka Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku – Pani Agnieszka Jakubicz przeprowadziła warsztaty i zabawy, których źródło tkwiło w podlaskiej kulturze ludowej. Dzieci mogły nauczyć się tradycyjnych tańców, takich jak chodzony czy kotlarz, a także poznać tradycyjny strój podlaski czy inne artefakty kultury ludowej. W pierwszym turnusie po tych grach i zabawach dzieci udały się na lodowisko. Niestety, podczas II turnusu pogoda uniemożliwiła jazdę na łyżwach, dlatego dzieciom zostały udostępnione gry planszowe. We wtorek grupa I turnusu  udała się do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, gdzie mogła zapoznać się z klimatem i kulturą Syberii, a następnie wykonywała przypinki z tradycyjnymi wzorami syberyjskimi. Po obiedzie dzieci udały się do Fabryki Misia, gdzie zabawy było co nie miara! Dzieci II turnusu we wtorek udały się do Tykocina na tamtejszy Zamek, gdzie poznały jego historię, spałaszowały tatarskie bułeczki oraz weszły na zamkową wieżę. W Tykocinie dzieci odwiedziły zabytkowy dom przy Placu Czarnieckiego 10, w którym jego godspodyni uraczyła je opowieściami lokalnymi o domu i Tykocinie. We środę podczas I turnusu dzieci miały niezwykłą możliwość wzięcia udziału w warsztatach wykonywania naturalnych słodyczy. Odwiedziły one najmniejszą fabrykę cukierków – Cukier Lukier Białystok. Miejsce to zauroczyło wszystkich. W powietrzu unosił się słodki zapach karmelu, a dzieci mogły wykonać kolorowe lizaki. Po tej przygodzie grupa półkolonijna udała się do Strefy Wysokich Lotów. Dzieci z II turnusu we środę rano obejrzały seans filmowy – „Gnomy rozrabiają”, a także wyskakały się w Strefie Wysokich Lotów. We czwartek natomiast dzieci z pierwszego tygodnia udały się do kina na film „Fernando”, natomiast z drugiego tygodnia brały udział w warsztatach w Cukier Lukier. Na koniec dzieci zarówno z I turnusu i II odwiedziły Park Wodny Tropikana w Hotelu Gołębiewski. W piątek dzieci pojechały do Supraśla do Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa, gdzie wykonywały zakładki do książek oraz czerpany papier. Na obiad udały się do restauracji z regionalnymi potrawami.

Czas ferii to wspólny czas obfitujący w ciekawe wydarzenia, spotkania i warsztaty. Szczególne podziękowania składamy Panu Burmistrzowi Robertowi Wardzińskiemu za wsparcie finansowe oraz udostępnienie gminnego autokaru.