Rynek 11 Listopada w Choroszczy to plac budowy

Chyba nie ma mieszkańca gminy Choroszcz, a z pewnością mieszkańca miasta Choroszcz, który nie zauważyłby, że zmiany na Rynku 11 Listopada już się rozpoczęły. To przygotowania do prac budowalnych zapowiadających spodziewane zmiany. Ruch pojazdów odbywa się po obwiedni Rynku.

Od 19 lutego br. ścisłe centrum Rynku 11 Listopada – skwer-park z obeliskiem został otoczony barierkami, a 20 lutego z placu zostały wycięte drzewa. Te zmiany to prace przygotowujące Rynek 11 Listopada, który coraz bardziej przypomina plac budowy – do przeprowadzenia zapowiadanych nowych inwestycji.

Jakie to zmiany? Informowaliśmy o nich wielokrotnie, przypomnijmy zatem. Do końca 2019 roku przekształceniu ulegnie układ komunikacyjny rynku, przebiegać będzie po obwiedni rynku, zmianie ulegnie nawierzchnia – zostanie wykonana z kostki granitowej i lekko wyniesiona. Rynek zyska nowe nasadzenia drzew, a także trawniki i krzewy (żywopłoty). Skwer zyska nowe zagospodarowanie: staną też elementy małej architektury: ławeczki, lampiony, przestrzenne szachy. Powstanie też fontanna w formie tzw. mokrej posadzki; fontanna będzie uruchamiana okresowo i będzie barwnie podświetlona. Wraz z pracami odbywającymi się na powierzchni, przebudowie ulegną systemy podziemne: instalacja sanitarna, a także instalacja elektryczna. Przestrzeń zyska też nowe oświetlenie: latarnie, niskie lampy, oprawy świetlne, dające iluminację pomnikowi-obeliskowi i fontannie.

Dzięki rewitalizacji, Rynek 11 Listopada w Choroszczy zyska jeszcze bardziej prestiżowy i dostojny charakter. Skwer stanie się przestrzenią, która zmodernizowana, nie zabierze uroku pobliskim obiektom i budynkom. Wręcz przeciwnie, dzięki rewitalizacji Rynku na prestiżu i ogólnej estetyce zyska także najbliższe otoczenie. Władze liczą na to, że mieszkańcy jeszcze bardziej polubią to miejsce i z chęcią będą je odwiedzać.

Rewitalizacja Rynku 11 Listopada w Choroszczy wyniesie blisko 6 mln zł. Władzom gminy Choroszcz udało się jednak pozyskać na ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych: z RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości ok. 1,3 mln zł, z budżetu Powiatu Białostockiego – niemal 2,3 mln zł; również w wysokości 2,3 mln zł inwestycję z własnych środków sfinansuje Gmina Choroszcz.

Dofinansowanie przyznane Gminie Choroszcz przez Zarząd Województwa Podlaskiego zostało wyasygnowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty zgłoszone przez gminy należące do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W.