HistoriaMiasto i Gmina

Spotkanie z Jerzym Rybnikiem – 26 marca 2018

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Poniedziałkowe spotkanie z historią”. Gościem spotkania będzie Jerzy Antoni Rybnik – działacz opozycyjny w czasach PRL, syn Niezłomnego Żołnierza Aleksandra Rybnika pseudonim „Dziki” (1906-1946). Podczas spotkania poruszone będą tematy związane z działalnością Jerzego oraz Aleksandra Rybników.

Spotkanie odbędzie 26 marca o godzinie 17.00 w Miesjko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Serdecznie zapraszamy.

Aleksander Rybnik „Dziki” (1906-1946)

Aleksander Rybnik urodził się 13 grudnia 1906 roku w Starosielcach (obecnie dzielnica Białegostoku). Z wykształcenia był nauczycielem, ale jego życiorys w dużej mierze jest związany z wojskiem. W czasie wojny obronnej 1939 roku dowodził kompanią piechoty w batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza Wołożyn a następnie został dowódcą piechoty w pułku KOP wchodzącym w skład Grupy Operacyjnej „Boruta”. W listopadzie 1939 roku, w Wilnie, wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej, był komendantem garnizonu Wilno oraz komendantem Obwodu Armii Krajowej Słonim w Okręgu AK Nowogródek. Zagrożony aresztowaniem, w drugiej połowie 1943 roku, schronił się na terenie województwa białostockiego, gdzie w grudniu objął Obwód Białystok-powiat, któremu podlegały między innymi placówki AK w Barszczewie, Choroszczy i Starosielcach. W październiku 1944 roku został mianowany inspektorem białostocko-sokólskim, a rok później, w październiku 1945 roku, mianowany zastępcą Prezesa Okręgu Wolność i Niezawisłość Białystok. 19 kwietnia 1946 roku został aresztowany a następnie sądzony w pokazowym procesie Inspektoratu suwalsko-augustowskiego WiN (24 oskarżonych), który odbywał się w sali białostockiego kina „Ton” w dniach 18 – 20 lipca 1946 roku. Rybnika wraz z sześcioma podwładnymi skazano na karę śmierci. Wyrok został wykonany 11 września 1946 roku. Rybnik został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, za wojnę obronną 1939 roku oraz za walkę z okupantem. Otrzymał także inne odznaczenia: Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami. Miejsce jego wiecznego spoczynku nie jest znane. Symboliczny pomnik ppłk. Aleksandra Rybnika znajduje się na przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku (dzielnica Starosielce) a na budynku kina „Ton” tablica „Pamięci ppłk. Aleksandra Rybnika”. Uchwałą Rady Miejskiej z 1997 roku ppłk A. Rybnik jest patronem jednej z ulic w Białymstoku.

Jerzy Antoni Rybnik

Jerzy Antoni Rybnik, urodził się 13 VI 1946 w Suchowoli k. Sokółki. Ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego w Łomży (1966).

We wrześniu 1980 współzałożył KS w Białostockich Fabrykach Mebli; od jesieni 1980 w „Solidarności”; współzałożyciel, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; w czerwcu 1981 uczestnik I WZD Regionu Białystok, wiceprzewodniczący ZR.

W nocy 12/13 XII 1981 uciekł przez okno przed funkcjonariuszami SB, następnie w ukryciu. Członek regionalnego MKS „S” w Białymstoku. 1982-1995 kierownik pracowni stolarskiej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, organizator punktu kolportażu wydawnictw podziemnych tamże. W 1982 jako rezerwista wcielony na 3 mies. do wojska, do oddziału, w skład którego wchodzili członkowie wielu KZ „S”, nie wydano im broni. Od X 1988 członek RKW „S” Regionu Białystok.

Od 15 IV 1989 członek KO Ziemi Białostockiej. W 1995 członek założyciel ROP. Od 1995 właściciel prywatnej firmy meblarskiej. W 1995 członek Społecznego Komitetu ds. Ekshumacji i Pochówku Zamordowanych w Lesie k. Olmont Żołnierzy Polski Podziemnej, doprowadził do ekshumacji ośmiu ofiar stalinowskiego mordu w Olmontach w 1946.

Poniedziałkowe spotkania z historią

Poniedziałkowe spotkania z historią to wspólna inicjatywa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Jej celem jest poznawanie lokalnej historii, zgłębianie wiedzy na temat naszej małej ojczyzny, rozbudzanie fascynacji tak bliską historią. W jeden poniedziałek miesiąca będą odbywać się spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy wnieśli do dziejów historycznych niezwykły wkład, którzy badają, chronią i popularyzują przeszłość naszego regionu. Chcemy, by opowieści o wydarzeniach z przeszłości nie zostały zapomniane, by przekazywać je dalszym pokoleniom. To dzięki pokazywaniu dawnych wydarzeń w bardzo konkretnej przestrzeni możliwe jest zbliżenie się do historii – nierzadko jest to pierwszy krok do zainteresowania się na poważnie tym, co było kiedyś. Bliskie jest nam przyglądanie się społecznemu funkcjonowaniu historii, stąd też zawsze staramy się zwracać uwagę również na jego wymiar lokalny. Chcemy wreszcie popularyzować dobre praktyki – zbierać informacje o inicjatywach powiązanych z historią lokalną. Kolejne spotkanie już 9 kwietnia 2018.

loga choroszcz wyzwolona