KulturaMiasto i Gmina

Jubileusz Koła Seniorów w Choroszczy

Dzień 8 marca 2018 roku był w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że świętowany był wówczas Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale również dlatego, a może przede wszystkim – obchodzone było 55-lecie powstania Koła Emerytów w Choroszczy.

Piękna uroczystość zgromadziła na auli M-GCKiS w Choroszczy licznych gości. Obecny był Burmistrz Choroszczy – Robert Wardziński, ks. proboszcz Leszek Struk, Dyrektor M-GCKiS – Przemysław Waczyński, kierownik biblioteki – Elżbieta Wróblewska, Dyrektor Przedszkola Samorządowego – Bożena Lenczewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Choroszczy – Ewa Zawistowska oraz wiele innych ważnych dla Koła Emerytów osób.

Na początku wszystkich zebranych powitała Pani Irena Sakowicz – Prezeska Koła Emerytów, po czym zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Samorządowego, a następnie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy.Później liryczny koncert dał Marek Jarosz z repertuarem własnych pieśni.

Po młodych nadszedł czas na seniorki. Oto można było obejrzeć występ pań, które uczęszczają na zajęcia gimnastyki do Urszuli Grabowskiej. Podczas wydarzenia panie pod wodzą Uli pokazały, ileż wigoru i energii w nich drzemie. Po tej części artystycznej zebrani goście złożyli życzenia i gratulacje na ręce Prezeski Koła Emerytów.

Miłym akcentem było zaprezentowanie krótkiego filmu, który powstał z inicjatywy Izy Dąbrowskiej, a został zrealizowany przez Karolinę Gołębiewską. W filmie występujące osoby odpowiadały na pytanie: „Kim jest dla mnie senior/seniorka?”. Film został ciepło przyjęty przez wszystkich zgromadzonych. Po krótkiej przerwie wystąpił zespół folklorystyczny Klepaczanki. Grupa wykonała pieśni ludowe z obszaru naszej gminy.

Chcielibyśmy serdecznie pogratulować tak pięknego jubileuszu i życzyć dalszych owocnych lat współpracy!

tekst i foto: M-GCKiS

Od  Pani Ireny Sakowicz – prezes Koła Seniorów

„Szanowni Państwo,
nasze koło działa od 55 lat. Zmieniali się ludzie, sytuacje, ale potrzeba działania była jedna: to chęć uczestnictwa i bycia razem…aby nie zestarzeć się w samotności, by powiedzieć sobie i innym, że życie na emeryturze nie jest skazaniem, że tylko trzeba znaleźć swój cel…
I tak staramy się działać.
Nasza grupa liczy 106 osób, wśród których są ludzie chętni do pracy i działania oraz Ci, którzy jedynie uczestniczą…ale liczy się każdy człowiek i to, że te osoby chcą być razem!
Cieszymy się z tego, że wspólnie się spotykamy i działamy.
W naszej historii nie zabrakło warsztatów, wycieczek, jubileuszy, akcji charytatywnych oraz przygód filmowych. Jesteśmy dumni z tego, że nasza aktywność jest znana w lokalnym środowisku i nie tylko.
Kilka lat temu, za sprawą Telewizji Kraków powstał krótkometrażowy film „Zbieram punkty u Boga”, który spodobał się w ministerstwie i był emitowany w języku angielskim. Można więc śmiało powiedzieć, że seniorzy z Choroszczy są znani na całym świecie!
Co robiliśmy w tych latach…
Każdego roku organizujemy duże spotkania w budynku OSP w Choroszczy: bal karnawałowy, Dzień Kobiet, „Koszyk Wielkanocny”, Dzień Seniora, Opłatek Wigilijny, na które zapraszani są nasi przyjaciele, władze miasta, ks. Proboszcz, przedstawiciele instytucji wspierających oraz sponsorzy. Uczestniczą w nich także dzieci z przedszkola oraz młodzież ze szkół. Ich występy są zawsze z radością oczekiwane.
Naszym zadaniem i założeniem była i jest integracja z całym społeczeństwem. Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi. Odwiedzamy szkoły i przedszkola podczas różnych uroczystości i występów. Ich uczniowie, podopieczni biorą udział w naszych akcjach charytatywnych, pomagają przy organizacji wystaw. My staramy się okazywać im naszą miłość, czasem przekazujemy naszą mądrość życiową, dzięki czemu może lepiej nas rozumieją.
Jako seniorzy uczestniczymy w uroczystościach kościelnych i procesjach. Każdego miesiąca w czwartą niedzielę obsługujemy mszę świętą. Bierzemy udział w każdej uroczystości patriotycznej. W pierwszą niedzielę października organizujemy wyjazd do Łukawicy, gdzie odbywa się msza upamiętniająca tragedię zaboru.
Staramy się uczestniczyć nieprzerawlnie w uroczystości miejskich takich jak Dni Choroszczy, czy Dzień Dziecka. Latem w ramach działalności rekreacyjnej i integracyjnej wyjeżdżamy na wycieczki organizowane przez Zarząd Wojewódzki. Korzystamy z wczasów turystycznych, turnusów rehabilitacyjnych. We wrześniu 2017, licznie wspieraliśmy produkcję filmu dramatycznego „Sara”, gdzie mieliśmy okazję przyglądać się pracy aktorskiej i reżyserskiej i sprawdzić się w roli statystów. Wśród naszych działań znajdują się również wystawy: „Na emeryturze pora na talenty seniora”, po tej wystawie uczyliśmy dzieci prac i robótek ręcznych. Spotykaliśmy się w szkole i integrowaliśmy się z młodzieżą. Wspólnie z dziećmi z koła plastycznego dzieliliśmy się nasza wiedzą na temat gwary i tworzyliśmy prace w koncepcie książki graficznej. Podczas wystawy „Czar PRLu”, gromadziłyśmy pamiątki, dokumenty i przybliżaliśmy klimat tamtych lat. Cały czas staramy się integrować i rozwijać, uczestnicząc w międzypokoleniowych warsztatach, spotkaniach tematycznych, kursach komputerowych, wyjazdach, zajęciach sportowych, czy Klubie Książki.
Nasza aktywność sprawia, że nasze działania i potrzeby zauważają instytucje i stowarzyszenia. Stale współpracujemy z Centrum Kultury, opieką społeczną, Podlaskim Stowarzyszeniem LZS, Uniwersytetem III Wieku, czy Fundacją Pro-Anima. A za tym idzie nasza aktywność, bo działalność tych instytucji pomaga nam w urozmaicaniu naszych spotkań i rozwijaniu swoich talentów.
Ponieważ często korzystamy ze wsparcia innych, sami czujemy się w obowiązku pomagania potrzebującym i w miarę możliwości włączamy się w akcje charytatywne. Bardzo często organizujemy zbiórki na rzecz hospicjum dziecięcego, hospicjum w Białymstoku i Wilnie. Staramy się pomagać dzieciom w Laskach, a także osobom potrzebującym w naszej społeczności.
Z wiekiem człowiek staje się mądrzejszy i patrzy na życie inaczej, ceni je ogromnie i dostrzega drugiego człowieka. My wierzymy w to, że im więcej się da, to tym więcej się otrzyma, a ile i czego to zależy tylko od nas samych… Jesteśmy dużą rodziną i chciałbym by tak pozostało. Wiadomo, że w rodzinach bywa różnie…i u nas też tak bywa. Jednak mimo wszystko staramy się trzymać razem i dawać sobie wzajemnie poczucie wsparcia.

8 marca dzień radosny,
dużo kwiatów dużo wiosny,
niech dla Was słońce świeci,
niech ten czas spędzony z nami radośnie leci.
Dziękujemy panu Burmistrzowi Robertowi Wardzińskiemu za okazywaną życzliwość. Doceniamy to, że Pan Burmistrz uczestniczy w naszych spotkaniach, że zawsze znajduje dla nas czas i ma w zanadrzu dobre słowo. Bo gdy czujemy się potrzebni, docenieni i zauważeni, to bywa że jest to większą wartością niż wsparcie materialne, bo ludzie starsi umieją docenić okazane im serce. A jego żonie Katarzynie Wardzińskiej, dziękujemy za możliwość uczestniczenia w imprezie „Kobiety mówią”.
Dziękujemy księdzu Leszkowi Strukowi, że jest naszym opiekunem duchowym i za to że jesteśmy wspólnotą, która może uczestniczyć w mszach świętych.
Dziękujemy p. dyrektorowi Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu Przemysławowi Waczyńskiemu, że możemy brać udział w różnych uroczystościach i imprezach i liczyć na pomoc i życzliwość centrum.
Dziekujemy p. kierownik biblioteki Elżbiecie Wróblewskiej za organizowane warsztaty i kursy, a także spotkania Klubu Książki.
Dziekujemy p. Bożenie Lenczewskiej, dyrektor Przedszkola Samodrządwoego im. Jana Pawła II w Choroszczy – to nasz wieloletni i sprawdzony przyjaciel, dzięki któremu dzieci z przedszkola są często naszymi gośćmi, a i wspólnie bierzemy udział w różnych akcjach.
Dziekujemy p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Choroszczy Ewie Zawistowskiej – chociaż może jeszcze się mało znamy, szkole zawdzięczamy dużo pięknych spotkań i stale współpracujemy ze sobą, biorąc udział w różnych przedsięwzięciach.
Dziękujemy p. radnemu Jackowi Dąbrowskiemu i jego żonie Izie – odkąd odszedł nasz przyjaciel Piotr Tymiński, jego miejsce nie zostało puste, jest pan Jacek, który nas wspiera razem z żoną. Dziękujemy za zainicjowane zajęcia gimnastyczne, wyjazdy wparte przez LZS oraz podejmowane działania animacyjne.
Dziekujemy p. Grzegorzowi Krysiewiczowi i jego żonie za wieloletnią przyjaźń. Wspólnie jeździmy na wycieczki, a on sam jest naszym sponsorem i przewodnikiem. Dziękujemy za Państwa gościnność.
Dziekujemy p. Leszkowi Rajczukowi, że często jest naszym sponsorem, przyjacielem, dobrym kompanem podczas wspólnych wypraw.
Dziekujemy p. Janowi Perkowskiemu – to osoba, która również jest z nami i często jest naszym sponsorem.
Dziękujemy p. Małgorzacie Łotowskiej – której bardzo dużo zawdzięczamy, za wieloletnią przyjaźń i poświęcony nam czas, a przede wszystkim za wspólne działania z młodzieżą,
Dziekujemy p. Barbarze Wiszowatej za to, że dba o krwiodawstwo w naszej gminie, bo przecież krew może być potrzebna każdemu.
Dla Tych, których wymieniliśmy i dla wszystkich Państwa taka piękna dedykacja:
Mój przyjacielu…
Kiedy dzielisz się z drugim
Tym, co w Tobie najlepsze,
Robisz przysługę sobie samemu.
Twoje życie staje się bogatsze,
Wartościowe, piękniejsze,
I dajesz nadzieję
Dajesz – szczęście bliźniemu.
Szanowni Państwo,
chciałabym serdecznie podziękować przede wszystkim tym wszystkim, którzy należą do naszego koła. Dziękuję również władzy, sponsorom, przyjaciołom, którzy nas zauważają i nam pomagają. To szczęście, że mamy takich ludzi wokół, to dzięki Wam czujemy się lepsi. Doceniamy Wasze gesty, bo nie każdy potrafi dostrzec drugiego człowieka i okazać mu bezinteresownie serce. Ten dar pamiętać będziemy, dopóty nasz umysł i nasze serca będą działać. Mówią rodzi się człowiek, ale czy do końca zostanie człowiekiem? Niech słowa ks. Twardowskiego będą wskazówką: żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały wieki. Cieszmy się każdym dniem, każdą chwilą, każdym spotkaniem. Uśmiechajmy się do siebie, bo uśmiech to radość! W życiu liczy się każdy krok, a każda droga prowadzi do Boga.”

Irena Sakowicz

Prezes Koła Emerytów nr 15 w Choroszczy