Edukacja

Wizyta studyjna w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie”

„DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” -jest to projekt, do którego przystąpiła nasza szkoła. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III -Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. –Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Głównym celem projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców. Partnerami projektu są: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – lider, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego , Miasto Suwałki , Miasto Bielsk Podlaski, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe. Honorowy Patronat nad Projektem objął Podlaski Kurator Oświaty. Ideą wdrożenia projektu były analizy współczesnego rynku pracy, które jednoznacznie wskazują na konieczność wdrażania programów odbudowy szkolnictwa zawodowego z powodu braku wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jednym z działań realizowanych w szkole był „Konkurs wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy”. W I-szym etapie konkursu, który odbył się w formie testu on – line, wzięło w sumie 397 uczniów z 30 szkół gimnazjalnych na terenie czterech subregionów woj. podlaskiego tj. białostockiego, suwalskiego, łomżyńskiego i bielsko-podlaskiego, w tym 10 uczniów z naszego gimnazjum. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 147 uczniów, w tym 5 z naszej szkoły. Marcin Krysztopik, uczeń klasy 3a, znalazł się w zaszczytnym gronie zwycięzców. Gimnazjaliści z klasy 3a,c w dniu6 marca uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku. Na początku uczniowie wzięli czynny udział w warsztatach z mechatroniki, hotelarstwa, kosmetyki i fryzjerstwa. Każdy z nich miał okazje spróbować swoich umiejętności w wybranym kierunku kształcenia. To była doskonała okazja do zweryfikowana swoich predyspozycji zawodowych. Następnie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zaprezentowali ofertę kształcenia zawodowego, pokazali najnowsze projekty naukowa, W dalszej części wystąpienia odbyło się spotkanie z pracodawcą, który bardzo interesująco opowiadał o tym, jak ważne są umiejętności kierunkowe i jakiego pracownika poszukuje dzisiaj pracodawca. Bardzo wnikliwie przedstawił realia lokalnego i globalnego rynku pracy. Na zakończenie spotkania odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród. Laureatom konkursu nagrody i gratulacje wręczali: Ewa Mituła – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, dr Dorota Perło – Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB – Prezes Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, Jacek Józef Horodejuk – Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości oraz Kazimierz Wróblewski – Dyrektor Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku.

Nagroda dla Marcina Krysztopika z klasy 3a to niewątpliwie ogromny sukces naszego gimnazjalisty. Gratulujemy!

Małgorzata Czulewicz