Nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Ojca

 Panu Zdzisławowi Dorożko
– Kierownikowi Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 składają

 Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński
Beata Marlena Jeżerys Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy
Radni Rady Miejskiej w Choroszczy
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy