EdukacjaHistoria

Piotr Sielamowicz laureatem konkursu IPN „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Konkurs ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” został ogłoszony przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918–1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należało dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu pochodzącego z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych), który stał się inspiracją do powstania utworu. Honorowy patronat nad konkursem sprawują Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło 187 prac uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z pośród których Komisja Konkursowa wytypowała 39 prac. Zostały one ocenione według następujących kryteriów: treść zgodna z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny, twórczy sposób ujęcia tematu, dobór materiału źródłowego oraz oryginalność.
Uczeń naszego gimnazjum Piotr Sielamowicz, napisał na konkurs dwa wiersze „Już nie bezsilni” oraz „Do siostry”. Pierwszy z nich został zainspirowany zdjęciem wykonanym w 1976, które przedstawiało strajkujących w Radomiu przy podpalonym budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Inspiracją do napisania wiersza „Do siostry” była fotografia przedstawiająca dziesięcioletnią dziewczynkę, Kazimierę Mika z domu Kostkiewicz przy zwłokach swojej starszej siostry, która zginęła podczas niemieckiego nalotu na Warszawę w 1939 r. Oba utwory wzbudziły uznanie Komisji Konkursowej, należy podkreślić, że Piotr jest jedynym laureatem z dwoma wyróżnionymi utworami. W ramach nagrody wszyscy autorzy wytypowanych przez Komisję Konkursową prac wezmą udział w warsztatach literackich poprowadzonych przez poetę, krytyka literackiego Janusza Taranienkę oraz będą mogli zwiedzić archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Dodatkowo wyróżnione prace zostaną opublikowane  przez  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Uroczysta gala podczas, której wręczone zostaną główne nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy zaplanowana została na czerwiec 2018 r.
Gratulujemy Piotrowi wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów!!!

Beata Jabłońska