Szkolny konkurs wiedzy ekologicznej

Człowiek jest cząstką przyrody, kształtuje ją od początku swego istnienia na Ziemi. Jednak działalność ludzi zmienia i niszczy oblicze naszej planety. Wrażliwy człowiek widzi potrzebę edukacji proekologicznej oraz podejmowania działań w celu poprawy kondycji środowiska naturalnego.

Uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Choroszczy poszerzają swoje kompetencje w zakresie ekologii. Swoją wiedzą na temat ochrony środowiska naturalnego dzieliły się podczas szkolnego konkursu wiedzy ekologicznej dla uczniów klas III SP.  Głównym celem konkursu było kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych, rozumienie konieczności ochrony środowiska dla zdrowia i życia, budzenie zainteresowań ochroną środowiska, a także dostrzeganie pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

W szkolnym konkursie wiedzy ekologicznej dla uczniów klas III wzięło udział 12 uczniów. Test  składał się z 26 pytań zamkniętych. Laureatami konkursu zostali:

1.    miejsce Kinga Ramotowska
2.    miejsce Amelia Zembko
3.    miejsce Wiktoria Tołoczko i Filip Komła

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Organizatorzy: Izabela Pęza, Renata Rajewska