EdukacjaHistoria

Szkolny Kodeks Postaw Patriotycznych

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. 1 maja obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy. Natomiast 2 maja jest świętem symboli narodowych.  Od 2004 roku tego dnia obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Data 3 maja upamiętnia rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 była efektem pracy i zabiegów patriotów, którzy dążyli do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski i podźwignięcia jej z anarchii. Reformy Sejmu Wielkiego  i Konstytucja 3 Maja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności, aby Rzeczpospolita mogła obronić się przed ingerencją i zakusami sąsiadów. Obowiązywała jednak tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła Rosja, która już w roku 1793 dokonała wraz z Prusami drugiego rozbioru Polski. Ustawa ta miała jednak ogromne znaczenie.

Święta Majowe są  szczególnymi dniami, podczas których umacniamy  poczucie  narodowej wspólnoty i dumy z naszej ojczyzny, jej historii, kultury i tradycji. Biel i czerwień flagi to barwy polskiej wolności, które przypominają nam, jak długą i trudną mieliśmy do niej drogę. Pod wpływem przeżyć związanych z majowym świętowaniem i pamiętając  o wielu  pokoleniach naszych przodków, którzy przyczynili się do tego, że dziś możemy żyć  w suwerennej Rzeczpospolitej, społeczność Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy postanowiła opracować Kodeks Postaw Patriotycznych w ramach  zadań zaplanowanych w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła młodych patriotów”, w którym nasza placówka bierze udział.

Wszystkie  klasy IV-VII szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum   na zajęciach ze swoim wychowawcą  pracowały nad ustaleniem i spisaniem Klasowego Kodeksu Postaw Patriotycznych. Natomiast dzieci z oddziałów O –III w ramach zajęć świetlicowych pod opieką pani Elżbiety Fugiel stworzyły swój zbiór zasad młodego patrioty. Wszyscy starsi i młodsi pracowali z dużym zaangażowaniem.
W trakcie zajęć przeprowadzono wiele dyskusji. Uczniowie zastanawiali się: co to jest patriotyzm, kto jest  patriotą w XXI wieku, co należy robić i jak postępować, aby być współcześnie prawdziwym patriotą. Następnie wspólne wnioski i ustalenia zostały spisane  i wyeksponowane na dużych arkuszach papieru.

Kreatywność dzieci i młodzieży nie zwiodła. Powstały ciekawe i  oryginalne prace. Jedne przykuwają wzrok piękną formą, inne ze względu  na przekaz graficzny z widocznymi  na nich symbolami i barwami narodowymi. Jednak najważniejsza jest treść, a ta zawiera bardzo mądre i trafne przesłanie. Wyłania się z niej obraz idealnego, współczesnego Polaka.

          Według uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy patriotą jest osoba kochająca ojczyznę i wyrażająca  swoją miłość w różnorodny sposób. Polski patriota XXI wieku zgłębia historię swojego państwa i kultywuje pamięć o bohaterach narodowych. Posługuje się piękną polszczyzną i dba o jej poprawność, gdyż jest to przecież  nasz język ojczysty. Szanuje symbole narodowe, wywiesza polską  flagę podczas narodowych świąt i przyjmuje właściwą postawę, gdy brzmi państwowy hymn.

Uczniowie w Klasowych Kodeksach Postaw Patriotycznych zapisali również, że należy brać czynny udział w wyborach, a w razie konieczności – walczyć w obronie ojczyzny, bo wzorowy Polak nie pozostaje obojętnym na jej los. Wiele klas zwróciło także uwagę na postawy naszych rodaków podczas dnia codziennego. To bardzo ważne, przecież Polakiem jest się zawsze, nie tylko podczas narodowych świąt. W kodeksach dzieci czytamy więc, że patriota jest uprzejmy, zaangażowany w sprawy społeczne i zawsze chętnie udziela pomocy potrzebującym. Szanuje cudzą własność, jego cechą jest uczciwość i prawdomówność. Dba też o środowisko naturalne oraz o polską gospodarkę: wybiera polskie produkty i wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Troszczy się o dobre imię Polski i Polaków za granicą, a także kibicuje polskim sportowcom.

Klasowe Kodeksy Postaw Patriotycznych zostały wyeksponowane na auli szkolnej. Na podstawie zapisów w nich zawartych kapituła złożona z przedstawicieli uczniów i nauczycieli, sformułowała Kodeks Postaw Patriotycznych Społeczności Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, który po konsultacji z panią dyrektor Ewą Zawistowską został zaprezentowany wszystkim uczniom i pracownikom naszej placówki.

Praca nad tym dokumentem jednoznacznie pokazała, że dzieci i młodzież wiedzą i czują, czym jest współcześnie patriotyzm. Rozumieją, że jest to wartość szczególnie ważna, a nie tylko pojęcie, o którym słyszą na lekcjach historii czy języka polskiego. Wierzymy, że nasi uczniowie przez całe swoje życie będą starać się być prawdziwymi patriotami.

Ewa Zalewska