Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc

W dniach 18-22 czerwca w Szkole Podstawowej w Choroszczy miała miejsce akcja Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc. Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez nauczyciela Krzysztofa Panikowskiego ze Szczecina, który zaapelował do pedagogów, aby nie przyjmowali kwiatów na koniec roku szkolnego, tylko zachęcali uczniów do niesienia pomocy. Udało się wówczas zebrać ogromną kwotę i odbudować zniszczoną po tragicznym trzęsieniu ziemi szkołę w Nepalu.

|W naszej placówce podjęliśmy szereg działań. Przede wszystkim wraz ze Szkolnym Kołem Caritas przeprowadzona została sprzedaż gadżetów – giętkich ołówków i kolorowych opasek z napisem „Niosę pomoc”. Uzyskaliśmy kwotę 450 zł, którą przekazaliśmy Polskiej Akcji Humanitarnej. Akcję poprzedziła kampania informacyjna, na auli miała miejsce wystawa plakatów wielkoformatowych. Każde ze zdjęć prezentowało inny rodzaj udzielanego wsparcia, pokazując tym samym jak bardzo złożony jest system pomocy humanitarnej. Uczniowie brali udział w grze interaktywnej Kahoot. Jest to platforma do przeprowadzania quizów przy wykorzystaniu komputera i smartfona. Uczestnicy gry odpowiadali m.in. na pytania komu PAH udziela pomocy, jaka jest najważniejsza zasada pomocy, co nie jest katastrofą humanitarną, kto i kiedy założył pierwszą organizację pomocową? Quiz to ciekawie przedstawiona wiedza niosąca zdrową rywalizację między uczestnikami. Młodzież oglądała również film pt. „Let’s save Africa”, którego zadaniem było uwrażliwienie na stereotypy pojawiające się w kampanii społecznej.

Pomaganie to jeden z najbardziej ludzkich odruchów serca. W tym roku pomocą zostali objęci mieszkańcy Somalii, gdzie 6 milionów ludzi zagrożonych jest głodem w związku z utrzymującą się suszą i brakiem żywności. Ponad ćwierć miliona z nich opuściło swoje domy w poszukiwaniu żywności w innych regionach kraju, trafiając często do obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Nasza szkolna społeczność bardzo pozytywnie zareagowała na akcję, za co serdecznie dziękujemy.

Barbara Joka