KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Prawie 1,5 mln zł dofinansowania na rewitalizację placu i terenu wokół M-GCKiS w Choroszczy

Wicemarszałek Maciej Żywno i Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisali 19 lipca umowę na dofinansowanie z RPO rewitalizacji placu przed budynkiem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz rewitalizację terenu wokół obiektu. Wartość inwestycji to koszt 1 850 000 zł, dofinansowanie wynosi 1 479 999,99 zł, a dotacja z budżetu państwa – 185 000 zł.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację placu przed budynkiem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz rewitalizację terenu wokół obiektu. Obecnie plac jest wykorzystywany częściowo jako parking oraz miejsce rekreacji. Jednak ławki i kosze na śmieci, które znajdują się na terenie, są w średnim stanie technicznym, co nie zachęca mieszkańców do korzystania. Nawierzchnia przejazdu oraz chodnika za budynkiem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu wykonana jest z płyt betonowych i wymaga wymiany ze względu na bardzo zły stan techniczny. Również nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż wschodniej ściany budynku (trylinka) jest w złym stanie technicznym.

Planowane jest także poszerzenie ciągu dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. Będzie to wymagało demontażu istniejącego ogrodzenia i montażu projektowanego ogrodzenia.

Nowe zagospodarowanie terenu pozwoli na utworzenie na tym obszarze miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców o dużo wyższym standardzie, dającego szersze możliwości wykorzystania.

Obecnie układ funkcjonalny placu nie daje możliwości organizacji imprez czy uroczystości dla większej grupy uczestników. Wytyczone alejki pozwalają jedynie na przejście przez plac, ewentualne zatrzymanie się na ławkach przy pomniku. Nawierzchnia w większości nie jest utwardzona, porośnięta trawnikiem, krzewami i drzewami.

Aby na placu była odpowiednio duża przestrzeń do odbywania się imprez kulturalnych np. koncertów, zostało przewidziane przeniesienie pomnika z centralnej części placu do części zachodniej. W ten sposób ukształtowana przestrzeń umożliwi rozstawienie przenośnej sceny w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu, które będzie stanowiło naturalne zaplecze dla organizatorów imprez. Przy wejściu znajdzie się też rozdzielnia z gniazdami zasilania urządzeń sceny.

Utwardzenie placu przed budynkiem Centrum Kultury w Choroszczy wykonane będzie kostką betonową z posypką granitową w kolorach jasnym szarym oraz grafitowym. Od wejść do zabytkowego budynku zostaną poprowadzone ciemniejsze pasy uzyskane za pomocą kostki betonowej z posypką granitową w kolorze grafitowym, co powoduje zaakcentowanie istniejącego budynku i zwrócenie na niego uwagi. Rozwiązania posadzki są nawiązaniem do pierwotnego wyglądu placu.

Większa ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców i odwiedzających, gdyż obecnie, również ze względu na pobliski szpital, trudno jest w godzinach natężenia ruchu znaleźć wolne miejsce parkingowe.

Źródłowww.wrotapodlasia.pl