HistoriaMiasto i Gmina

Hejnał Choroszczy

Trzynaście lat temu, 24 kwietnia Tadeusz Sidorowicz (prezes Towarzystwa Miłośników Sztuki, Kresów i Dziejów Ojczystych) skomponował Hejnał Choroszczy. Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy (złożony przez Józefa Waczyńskiego, prezesa zarządu TPCh) Rada Miejska w dniu 4 lipca 2005 r. uchwałą Nr XIX/181/05 uchwaliła Hejnał Choroszczy. Autor Hejnału Tadeusz Sidorowicz, „przyznał, że zastanawiał się jakiego języka użyć aby wyrazić swój zamysł muzyczny – czy języka współczesnego ( mamy przecież XXI wiek), czy języka tradycyjnego? Po dłuższym namyśle przeważyła jednak tradycja i 500-letnie dzieje tegoż miasta. Hejnały towarzyszyły miastom, grodom. Zwłaszcza upowszechniły się z przyjęciem praw magdeburskich i były odgrywane o ustalonej porze ( przeważnie w południe) czy to z wież ratuszowych czy też z wież kościelnych. Język tradycyjny, muzyczny, oparty na trąbce naturalnej, hejnałowej. Oprócz formy chciał by ten hejnał miał jakąś semiotykę, jakąś treść, odniesienia, uduchowienia. Wrażliwy, spostrzegawczy słuchacz zauważy odniesienia lokalne: motyw pieśni powstańczej, motyw pieśni maryjnej, odgłosy dzwonów cerkiewnych czy też w zakończeniu dobiegającą sygnaturkę kościoła dominikanów. Chciał, aby ten hejnał był hejnałem wszystkich mieszkańców tego grodu. Życzy sobie i wszystkim zebranym , aby ten hejnał dodawał nie tylko splendoru, ale żeby również jednoczył mieszkańców, rajców w staraniach o dobro miasta i jego mieszkańców, o dobro dzisiaj i wspólną przyszłość tego grodu”. (ze stenogramu Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 4 lipca 2005 r.).

W trakcie tej Sesji Rady Miejskiej Hejnał odegrał student Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filii w Białymstoku p. Tomasz Czech.

Hejnał ten towarzyszy najważniejszym uroczystościom organizowanym w mieście i gminie Choroszcz. Uświetnił obchody 500-lecia Choroszczy (2007 r.), towarzyszy przy ślubowaniu nowych władz samorządowych, zaprzysiężeniach nowej Rady Miejskiej czy oficjalnych otwarciach takich imprez jak Dni Choroszczy czy Jarmark Dominikański. 24 kwietnia br. w samo południe (godz. 12.00) z syren przy Urzędzie Miejskim popłynęły dźwięki tego Hejnału. Warto pamiętać, że Choroszcz ma swój Herb (1990 r.), Flagę (1994 r.) i okolicznościową Pieczęć Rady Miejskiej (1998 r.). Dzień Flagi Gminy Choroszcz został ustalony na tejże sesji Rady Miejskiej z dnia 4 lipca 2005 r. na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, przedstawiony przez Pana Jana Adamskiego,w 11 rocznicę uchwalenia przez choroszczański samorząd Flagi Choroszczy. Nadmieniam, że Pan Jan Adamski był on projektantem tej flagi. Pan Janusz Nowasza uszył prototyp flagi , natomiast radny p. Jarosław Tyborowski zaprezentował projekt na Sesji Rady Miejskiej. Od tego czasu 3 lipca jest Dniem Flagi Gminy Choroszcz. Myślę, że tych choroszczańskich akcentów nie zabraknie również w 2018 roku, Roku 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Najbliższą okazją może być inauguracja XXIX Jarmarku Dominikańskiego, gdzie mieszkańcy Choroszczy i przybyli goście zauważą choroszczańskie flagi i usłyszą dźwięki Hejnału Choroszczy. W załączeniu jego zapis nutowy.

Józef Waczyński

hejnał