Nowe place zabaw w Choroszczy gremialnie otwarte!

Podczas tegorocznych wakacji Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, wspólnie z mieszkańcami, radnymi, ale przede wszystkim razem z dziećmi oficjalnie tworzył trzy zmodernizowane place zabaw w Choroszczy: przy al. Niepodległości, ul. Powstania Styczniowego oraz ul. J. Słowackiego.

Na między innymi takie właśnie zadania inwestycyjne Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 12 lutego podpisał umowę o dotację z Zarządem Województwa Podlaskiego; inwestycja była realizowana w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nie tylko więc inwestycje drogowe, ale także sportowe i rekreacyjne sukcesywnie powstają w gminie Choroszcz.

Trzy place zabaw w mieście Choroszcz: przy ul. J. Słowackiego, Powstania Styczniowego oraz al. Niepodległości zyskały nowe, bezpieczne wyposażenie – w ten sposób miejsca te zostały dostosowane do potrzeb dzieci; z nowej infrastruktury może też z powodzeniem korzystać młodzież, jak i osoby dorosłe.

Na placach stanęły huśtawki, domki, sprężynowe bujaki-koniki, żabki i słoniki, a także ciuchcia, karuzela i inne zestawy zabawowe przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Obok tych urządzeń zostały ustawione ławki, a także stoły piknikowe – aby przebywający z dziećmi rodzice czy opiekunowie, mogli mieć pieczę nad pociechami lub po prostu mogli tam spocząć. Obok sprzętów typowo zabawowych, na placach zabaw zainstalowane zostały elementy siłowni zewnętrznych: biegacze, orbitreki, wiosła, czy wyciągi.

Doposażenie przez nas placów zabaw w Choroszczy wyraźnie wzbogaciło dość ubogie i zaniedbane dotąd miejsca rekreacji – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Są usytuowane obok bloków mieszkalnych, a także szkół – będą mogły służyć zarówno dzieciom, jak i młodzieży i dorosłym. Są to sprzęty nowe, ciekawe, takie, jakie możemy spotkać w innych większych miejscowościach w naszym kraju. Cieszę się, że gmina Choroszcz dołącza do tych miejsc, które oferują najmłodszym nowoczesną i bezpieczną możliwość zabawy.

Całkowity koszt doposażenia placów zabaw wyniósł blisko 100 tys. zł; dotacja ze środków zewnętrznych to ponad 70 tys. zł.

Nowe place zabaw zostały zrealizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Zapraszamy do korzystania z nowych placów zabaw w Choroszczy!

fot. Marek Sokół