Kultura

Gala podsumowująca festiwalu „Jesteśmy wolni”

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy jako jeden z kilkunastu ośrodków kultury z całej Polski brało udział w projekcie Ogólnopolskiego Festiwalu „Jesteśmy wolni” w ramach programu Niepodległa.

Celem Festiwalu było włączenie mieszkańców 11 gmin z 4 województw do aktywnego i radosnego świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Projekt opierał się na partnerstwie 11 ośrodków kultury oraz ścisłej współpracy z innymi podmiotami kultury, a także aktywnym zaangażowaniu społeczności lokalnych. Na całe wydarzenie składało się kilka działań, w tym przegląd festiwalowy, warsztaty wokalne, wystawa „Choroszcz w latach odzyskania Niepodległości”, wykład historyczny, koncert „Piosenki Niepodległe”, wszystko to miało miejsce w Choroszczy w dn. 11 października. Jednak zwieńczeniem całego projektu była uroczysta gala podsumowująca, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach w niedzielę 28 października. MOK w Siedlcach był liderem tego projektu. Delegacja z M-GCKiS w Choroszczy w osobach dyrektora oraz lokalnej koordynatorki wybrała się na to wydarzenie.

Można było na początku obejrzeć widowisko taneczne „Polskie DNA – wolność tańcem malowana” w wykonaniu młodych artystów z Alternatywnego Teatru Tańca LUZ. Było to wychodzące poza ramy, multimedialne, taneczne przedstawienie oparte na technice tańca współczesnego, formie teatru alternatywnego, archiwalnych filmach i zdjęciach. Piękne i wzruszające przedstawienie ukazuje historię Polski, trudne drogi do Niepodległości.

Po przerwie odbył się koncert laureatów lokalnych przeglądów muzycznych. Nasi przedstawiciele brali również udział w tym podsumowaniu, a byli to: Jakub Grzybowski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku oraz zespół Canto z Publicznego Gimnazjum Integracyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku.

Dziękujemy, że mogliśmy być częścią tego niezwykłego wydarzenia! Mamy nadzieję, że w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości dzięki tym działaniom przyczyniliśmy się do wzbogacenia obchodów i dostarczyliśmy jeszcze więcej patriotycznych wzruszeń.

fot. Janusz Mazurek, spektakl „Polskie DNA – wolność tańcem malowana”

fot. Marian Pełka, występ Jakuba Grzybowskiego

fot. Marian Pełka, występ zespołu Canto

fot. Marian Pełka, Dyrektor M-GCKiS w Choroszczy oraz lokalna koordynatorka odbierają dyplomy