Mali Patrioci w SP w Złotorii

Od dawna z niecierpliwością wszyscy czekaliśmy na datę 11 listopada 2018r. – setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest co świętować! W Szkole Podstawowej w Złotorii dużo wcześniej zaczęły się przygotowania do obchodów tej okrągłej rocznicy. Również maluchy – uczniowie klasy zerowej – pod czujnym okiem wychowawczyni pani Renaty Łuksza i pani Joanny Lawrenty – nauczyciela-bibliotekarza, przygotowywały się do tych obchodów. Nauczycielki opracowały projekt edukacyjny, do realizacji którego zaprosiły także dzieci z działającego w Złotorii oddziału Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy. Cykl spotkań, których celem jest rozwój postaw patriotycznych i społecznych, nie tylko przybliża najmłodszym historię naszego kraju, ale przede wszystkim uczy wrażliwości i dumy z tego, co posiadamy. Wraz z uczniami Przedszkola Samorządowego w Choroszczy, zerówkowicze przygotowali portrety marszałka Józefa Piłsudskiego, a także dowiedzieli się o trudnych i powikłanych losach naszego kraju. Na kolejnych spotkaniach z cyklu, który został zatytułowany “Mali Patrioci”, zostanie poruszona m.in. tematyka symboli narodowych, pieśni patriotycznych, sławnych Polaków. Dzieci będą zgłębiać wiedzę o naszym kraju przez działania plastyczne, muzyczne i teatralne.

Dziękujemy Ci Polsko, że przyszło nam żyć w wolnym, pięknym kraju nad Wisłą.

Szkoła Podstawowa w Złotorii