Konkurs na plakat upamiętniający „100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”

W związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz udziałem naszej placówki w projekcie „Szkoła młodych patriotów” uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w październiku bieżącego roku wzięli udział w konkursie plastycznym na plakat upamiętniający to wielkie wydarzenie.

Głównym celem konkursu było krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży w kontekście historii państwa i narodu polskiego, pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych za pomocą środków plastycznych. Konkurs polegał na wykonaniu plakatu nawiązującego do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dowolną techniką plastyczną (rysunek, collage, grafika, obraz) o wymiarach A3 lub A2. Prace mogły zawierać wybrany cytat oraz elementy graficzne. Plakat powinien być wykonany samodzielnie. W konkursie wzięło udział wielu uczniów, którzy wykonali różnorodne prace, ale wszystkie podkreślały jedną, bardzo ważną rzecz: radość z niepodległości, którą sami musieliśmy sobie wywalczyć, nie była nam dana.

Wytwory twórczości dzieci i młodzieży zostały ocenione przez członków komisji konkursowej. W skład jury w oddziałach O-III weszły: pani Małgorzata Cieśluk, pani Anna Krzywicka, pani Urszula Moczulska oraz pani Jolanta Zagórska, natomiast plakaty starszych uczniów zweryfikowały: pani Barbara Raczkowska – Bobek, pani Monika Tekielska – Chmielewska, pani Ewa Zalewska oraz Paulina Bartoszewicz uczennica klasy III b oddziału gimnazjalnego. Komisje konkursowe oceniły prace, zwracając uwagę na zawartość merytoryczną, zgodność treści wykonanego plakatu z tematem konkursu, pomysłowość i  oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy, wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Po długich naradach jury wyłoniło laureatów i przyznało nagrody w trzech kategoriach wiekowych: dzieci oddziałów O-III, uczniów klas IV-VI oraz młodzieży z klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

A oto wyniki konkursu:

W kategorii klas O-III nagrodzono: Gabriela Charłampowicza oddział 0 a, Jerzego Pruciaka oddział 0 b, Julię Sadowską 1 d, Natalię Pawłowską klasa 1 c, Weronikę Wasiluk klasa 1 b, Krystynę Muczyńską klasa 2 a, Kornelię Kraśnicką klasa 2 d, Marię Żmujdzin klasa 2a, Laurę Czmut klasa 2 a

Wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Malinowska oddział 0 a, Jakub Leśniak oddział 0 a, Mikołaj Kuć oddział 0 b, Martyna Picewicz oddział 0 b, Mateusz Ciereszko klasa 1 b, Karol Oleksiej klasa 1 c, Wojciech Dojlidko klasa 1 a, Marcin Paszkowski klasa 1 a, Oliwia Urban klasa 1 b, Oliwia Wiszowata klasa 1 c, Marcin Krawczyk klasa 1 a, Martyna Marjankowska klasa 2 c, Kinga Wardzińska klasa 2 c, Wiktoria Kościuczyk klasa 2 d, Eryk Drozdowski klasa 2 d, Kornel Dziejma klasa 2 c, Jan Leśniak klasa 2 b, Stanisław Wyszyński klasa 2 b, Sabina Bereziecka klasa 2 c

W kategorii klas IV – VI:

I miejsce – Lidia Maria Tołoczko 5 b
II miejsce – Julia Pogorzelska klasa 4 e
III miejsce – Wiktor Budrowski klasa 4 e
Wyróżnienie otrzymali: Agata Jeromin klasa 4 f, Zofia Wasilewska klasa 4 e, Julia Szubzda klasa 4 e, Marcel Zubrzycki klasa 4 e

W kategorii klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum:

I miejsce – Kamila Sokół klasa 3 a
II miejsce – Patrycja Chudzińska klasa 3 b
III miejsce – Damian Sienkiewicz klasa 3 a
Wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Grądzka klasa 3 a, Paweł Mitrosz klasa 3 c, Amelia Szumska klasa 3 b, Adrian Marcińczyk klas 3 c, Natalia Sadowska klasa 3 a

Laureaci szkolnego konkursu plastycznego na plakat „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zostali nagrodzeni przez panią dyrektor Ewę Zawistowską dyplomami oraz upominkami podczas uroczystej akademii upamiętniającej Narodowe Święto Niepodległości. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Ewa Zalewska