Wspaniałe miejsce Gminy Choroszcz w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2018!

Jest nam bardzo miło poinformować, że w XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2018 gmina Choroszcz uplasowała się na wysokim – 31. miejscu spośród 857 ocenianych gmin miejsko-wiejskich. Jest to najlepsza lokata wśród podobnych gmin w Podlaskiem. „Tak wysoka lokata to wspaniałe miejsce – nie ukrywa radości Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Gratuluję mieszkańcom i przyznaję, że ta ocena motywuje nas do dalszej pracy” – dodaje.

Ranking pokazuje te samorządy, które najlepiej dbają o zrównoważony i trwały rozwój swoich małych ojczyzn i lokalnej społeczności. Ranking ukazuje jak jednostki samorządowe rozwijają się, opierając się na fundamencie trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania, która jest podstawowym elementem pozostałych trwałości.

W obszarze trwałości ekonomicznej, w rankingu badano umiejętność samorządu do budowy mocnego fundamentu finansowo-gospodarczego. Taki mogą zapewnić działania JST m.in. wspierające przedsiębiorczość i miejsca pracy (czego efektem jest wzrost dochodów podatkowych), dobre zarządzanie majątkiem własnym. Polityka finansowa i inwestycyjna samorządu z jednej strony musi zapewniać podstawy rozwoju, a z drugiej – nie może być zbyt ekspansywna, drenująca posiadany majątek. Obszar trwałości społecznej dotyka wielu istotnych kwestii z punktu widzenia mieszkańców. Jako priorytetowe uznano działania samorządów w zakresie budowy infrastruktury społecznej. Chodzi zarówno o rzeczywistą budowę różnych obiektów (szkół, żłobków i przedszkoli domów kultury, bibliotek, mieszkań, placów zabaw itp.), ale także wypełnianie tych instytucji odpowiednią treścią. Fundament trwałości środowiskowej oznacza, że samorządy także muszą dbać, by naturalne i ekologiczne zasoby, służąc obecnym potrzebom, nie ulegały uszczupleniu w sposób nieodwracalny. W ten cel wpisuje się wiele projektów realizowanych na poziomie lokalnym, takich jak walka o czyste powietrze, segregacja śmieci czy wspieranie mieszkańców w coraz większym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Nie bez znaczenia jest również kwestia ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami komunalnymi.

„Bardzo cieszę się z miejsca gminy Choroszcz w Rankingu Samorządów – nie ukrywa radości Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. 31. lokata to wspaniałe miejsce, które pokazuje, że pokonaliśmy aż 826 podobnych do nas podmiotów, a jednocześnie owa ocena to zewnętrzny, obiektywny znak zauważenia i docenienia naszych starań o jakość rozwoju gminy Choroszcz. W tym rankingu oceniali nas przecież eksperci zewnętrzni, wedle takich samych, jednakowych dla wszystkich kryteriów. Bardzo się cieszę z tego wyniku, gratuluję mieszkańcom i nie ukrywam, że taka ocena motywuje do dalszej pracy” – dodał burmistrz Wardziński.

Organizatorem Rankingu Samorządów jest dziennik „Rzeczpospolita”. Cele, zasady oraz kryteria oceny ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Zestawienie jest przygotowywane w trzech kategoriach:

  • miast na prawach powiatu,
  • gmin miejskich i miejsko- wiejskich
  • oraz gmin wiejskich.

W 2018 roku przemodelowany został zestaw kryteriów oceny: lista wskaźników została m.in. pogłębiona w zakresie działań samorządów na rzecz ochrony środowiska. Nowym rozwiązaniem jest to, że oceniane były wszystkie miasta i gminy w Polsce. Do wszystkich też jednostek wysłano zaproszenie do wypełnienia ankiet w systemie online. Wypełnienie ankiety nie było warunkiem decydującym o udziale w konkursie, jednak dawało możliwość uzyskania dodatkowych punktów. Źródłem danych wykorzystanych w zestawieniu były ogólnie dostępne publiczne bazy GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytanie ankietowe. Kryteria oceny to zestaw około 50 wskaźników i szczegółowych pytań, dotyczących działań samorządów w kluczowych obszarach.

Bardzo cieszymy się z tak wspaniałego miejsca Gminy Choroszcz w Rankingu Samorządów!

 

mat. org/UM