Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Choroszczy

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ang. International Day of Older Persons) to święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Ogólnopolska Rada Obchodów Roku Seniorów, w liście otwartym z 24 lutego 1999 roku, zwróciła się z apelem „o podejmowanie działań w środowiskach lokalnych, które przyniosą pomoc i radość Seniorom, a także pozwolą im aktywnie włączyć się w życie innych pokoleń”. Z tej okazji 1 października 1999 roku, w Pile zainaugurowano Międzynarodowe Spotkanie Seniorów, które odbywa się do chwili obecnej.

Również w Choroszczy Związek Emerytów i Rencistów zorganizował spotkanie z okazji tego święta. W choroszczańskiej remizie OSP zgromadziły się osoby związane z Kołem Emerytów wraz z zaproszonymi gośćmi. List od Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego odczytał jego zastępca Grzegorz Gabrian, również wręczył on Kazimierzowi i Lucynie Romanowskim grawerton z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medal Związku Emerytów z rąk prezesa Okręgowego Zarządu Związku Emerytów i Rencistów otrzymał Pan Leszek Rajczuk. W uroczystości uczestniczył radny Choroszczy, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – Jacek Dąbrowski, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy – Ewa Zawistowska, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – Przemysław Waczyński oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie – Wojciech Cymbalisty.

Wspólną celebrację uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy oraz Marty Szałkiewicz, która prowadzi obecnie Chór im. S. Moniuszki w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku.

Dziękujemy, że mogliśmy być częścią tej uroczystości i życzymy wszystkim naszym Emerytom zdrowia i pogody ducha.