„Drogi do wolności” obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w szkole w Choroszczy

Rok 2018 został ogłoszony „Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Dlatego staraliśmy się w bieżącym roku systematycznie i uroczyście upamiętniać oraz przybliżać uczniom Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy najważniejsze wydarzenia z historii narodu polskiego oraz najwybitniejsze postaci, które przyczyniły się do odzyskania 11 listopada 1918 roku niepodległości, aby przygotować społeczność naszej placówki do obchodów rocznicy tego ważnego wydarzenia

Kulminacja naszych licznych działań i przedsięwzięć miała miejsce 9 listopada, kiedy na dwa dni przed obchodzonym w kraju Narodowym Świętem Niepodległości w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, którą uświetnili swoją obecnością pan Robert Wardziński – burmistrz Choroszczy, ksiądz proboszcz Leszek Struk, ksiądz proboszcz Andrzej Bołbot oraz panie z Koła Emerytów i Rencistów w Choroszczy.

 Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania,  o symbolicznej godzinie 11.11, przez wszystkich obecnych na hali szkolnej „Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji “Rekord dla Niepodległej”.

Następnie Dominika Jacejko i Marek Kosakowski – prowadzący akademię, zabrali gości i całą społeczność naszej szkoły w podróż do przeszłości, podczas której  Aleksandra Dobrogowska, Amelia Rząca, Mariusz Korpacz, Miłosz Mancewicz, Zuzanna Muczyńska, Amelia Ramotowska, Piotr Wrona, Zuzanna Grądzka, Patrycja Chudzińska, Kacper Kulesza, Michał Woźniak, Gabriela Lenczewska oraz Julia Sołowiej  zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Drogi do wolności” przygotowany pod kierunkiem pani Ewy Zalewskiej i pani Kamili Waszczuk. Program artystyczny przywołał najważniejsze wydarzenia związane z utratą niepodległości i dążeniami Polaków do jej odzyskania, poczynając od rozbiorów poprzez powstania narodowe, Wiosnę Ludów,  I wojnę światową aż po dzień 11 listopada 1918 roku.

Artyści oddali również  cześć  pokoleniom,  dzięki  którym  Polska odzyskała  niepodległość.  Złożyli   hołd  pamięci  obrońców  Konstytucji  3  maja,  żołnierzy  Insurekcji  Kościuszkowskiej, Legionów Jana Henryka Dąbrowskiego  i kolejnych  powstań  narodowych oraz legionistów polskich i wszystkich walczących w I wojnie światowej, a także w latach 1918-1921 broniąc młodą niepodległość i podejmując trud budowy silnego i nowoczesnego państwa – II Rzeczypospolitej.

Informacje historyczne mówiące o blisko półtorawiecznych dążeniach kilku pokoleń Polaków do odzyskania, utraconej na skutek zaborów niepodległości, były przeplecione wierszami upamiętniającymi te wydarzenia. Recytatorzy w podniosły sposób przedstawili utwory poetyckie podkreślające nastrój lat walki i zmagań z zaborcami oraz przybliżające postacie osób związanych z pamiętną rocznicą. Smutne strofy wierszy przeplatały się z brzmieniem pieśni patriotycznych i legionowych, które zaprezentował chór przy brawurowym akompaniamencie księdza Sebastiana Suma.

Całości akademii dopełniała wymowna dekoracja. Scenografię uroczystości tworzyła kompozycja biało-czerwonej flagi unoszonej przez białego orła, usypanych z liści, kasztanów i kamyków symbolicznych dróg do wolności, przy których znajdowały się tabliczki z datami najważniejszych wydarzeń z dziejów walki o niepodległość.

Na zakończenie części artystycznej uczniowie z klasy 2 c i  2 d zaprezentowali pokaz tańca narodowego, który przygotowali pod kierunkiem pani Jolanty Zagórskiej. Z wielkim zaangażowaniem i przejęciem zatańczyli poloneza. 

Następnie pani dyrektor Ewa Zawistowska wspólnie z panem burmistrzem Robertem Wardzińskim nagrodzili  laureatów szkolnego konkursu na  plakat upamiętniający  „100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości” oraz konkursu „Historia Polski a patriotyzm” dyplomami oraz  upominkami.

Wędrówka „drogami do wolności” wzbudziła wśród widzów refleksję nad ceną i wartością niepodległości, dzisiaj nie zawsze docenianą. Radość i duma towarzyszyły uczniom w podróży po kartach historii. Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu pomogła docenić oraz upamiętnić odwagę i poświęcenie naszych przodków w walce o niepodległość. Przypomniała także uczniom, że pielęgnowanie polskich tradycji jest naszą powinnością.

Starajmy się, aby ścieżka naszego życia była kontynuacją historycznych dróg do niepodległości i zawsze wiodła ku doskonalszej wolności. Pamiętajmy o kilku pokoleniach bohaterów, którzy przez 123 lata niewoli walczyli o niepodległość Polski, o naszą wolność, oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje życie. Reprezentowali oni odmienne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią.  Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: niepodległości Polski. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności. To im zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów.

 Niech nadrzędnym celem dla każdej i każdego z nas będzie NARÓD i WOLNOŚĆ oraz tak jak naszym ojcom, dziadom i pradziadom towarzyszy hasło „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

Ewa Zalewska

fot. Weronika Mróz