Ślubowanie klas pierwszych

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy są już pełnoprawnymi uczniami. 16 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić przed zaproszonymi gośćmi, rodzicami, dziadkami i delegacjami z klas to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Wszystkim zebranym bardzo spodobał się występ taneczny pierwszoklasistów, który miał charakter patriotyczny.

Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu Pani Dyrektor Ewa Zawistowska, Pani Wicedyrektor Beata Gawryluk i Pan Burmistrz Robert Wardziński dokonali wielkimi ołówkami pasowania najmłodszych na uczniów. Wychowawczynie zaś wręczyły pierwszakom dyplomy.

Wreszcie nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcia. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Wychowawcy klas pierwszych
Renata Rajewska, Małgorzata Hryniewicka, Agnieszka Zajko, Izabela Pęza