Innowacja „Wolontariat – wielkie serca w małej Ojczyźnie”

W Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej im.  Henryka Sienkiewicza w Choroszczy pod kierunkiem pani Joanny Gaweł, pani Grażyny Kopaczewskiej, pani Ewy Zalewskiej oraz księdza Sebastiana Suma uroczyście rozpoczęli realizację innowacji pedagogicznej pod hasłem „Wolontariat – wielkie serca w małej Ojczyźnie”. Jej głównym celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczności lokalnej poprzez  spotkania z  mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy.

Dnia 14 listopada 2018 roku uczniowie po raz pierwszy odwiedzili pensjonariuszy, aby wspólnie uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież zaprezentowała wszystkim zebranym w Sali Marmurowej montaż słowno-muzyczny pt. „Drogi do wolności”. Program artystyczny przywołał najważniejsze wydarzenia związane z utratą niepodległości i dążeniami Polaków do jej odzyskania, poczynając od  rozbiorów poprzez powstania narodowe, Wiosnę Ludów, I wojnę światową aż po dzień 11 listopada 1918 roku. Oddał również cześć bohaterom, dzięki którym Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość.

Pensjonariusze, jak i ich opiekunowie, mieli możliwość przenieść się wraz z wolontariuszami do przeszłości i odbyć wędrówkę po kartach historii „drogami do wolności”, podczas której była okazja do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i żołnierskich. Wszystkim zgromadzonym tego dnia w Sali Marmurowej towarzyszyły wzruszenia i łzy. Pan Henryk Smilewicz – dyrektor Domu Pomocy Społecznej, dziękując wolontariuszom za występ, podkreślił, że widok młodych ludzi, którzy z takim zaangażowaniem przychodzą do chorych ludzi, daje nadzieję na lepsze jutro.

Wspólne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości było niezwykłym doświadczeniem zarówno dla  mieszkańców, pracowników, jak i naszych wolontariuszy.

Młodzież z naszej szkoły 28 listopada 2018 roku po raz kolejny odwiedziła mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Tym razem uczniowie pomagali pensjonariuszom zrobić kartki bożonarodzeniowe, aby mogli je ofiarować lub wysłać swoim bliskim. Takie wspólne przedświąteczne działania wniosły wiele radości w codzienność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, a naszym wolontariuszom pozwoliły poznać nowych ludzi, zobaczyć ich przyjazne nastawienie oraz rozwijać postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. O nastrój i świąteczną oprawę muzyczną zadbał ks. Sebastian Sum przygrywając na pianinie znane kolędy.

W ramach innowacji planowane są kolejne spotkania z pensjonariuszami między innymi z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy Światowego Dnia Chorego. Uczniowie poprzez te działania będą kształtować postawy altruistyczne oraz rozwijać wrażliwość na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka. Nabędą również umiejętności społeczne, które miejmy nadzieję, że zainspirują ich do podejmowania własnych inicjatyw na rzecz osób starszych, samotnych i chorych. Doświadczenie satysfakcji z niesienia pomocy innym, zapewne zmotywuje młodzież do kontynuowania wolontariatu w dalszym życiu.

J. Gaweł, G. Kopaczewska, E. Zalewska, ks. S. Sum