Konkurs Kolęd i Pastorałek w SP w Choroszczy „Hej kolęda, kolęda…”

W dniu 7 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek  „Hej kolęda, kolęda”. Wzięło w nim udział 36 uczniów z klas 0- III. Celem konkursu było kultywowanie pięknej, polskiej tradycji kolędowania, uwrażliwianie uczniów na wyjątkowość i wymowę rodzimych kolęd i pastorałek, umożliwienie im zaprezentowania swojego talentu dużej publiczności oraz integracja szkolnego środowiska.  

Podczas koncertu laureatów, który odbył się 9 stycznia 2019 roku młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności przed całą szkolną społecznością i zaproszonymi gośćmi.  W świąteczny  nastrój wprowadzili uczniowie klasy II c i II d pastorałkami: „Kolędnicy wędrownicy” i „ Od serca do ucha”. Laureatami tegorocznego konkursu zostali: Fabian Wierzbicki (kl. 2a), Zuzanna Chańko (kl. 3b), Klaudia Sokół (kl. 2d), Julian Sakowicz (kl. 1d), Marcin Krawczyk (kl. 1a), Franciszek Krysiewicz (kl. 1c). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs kolęd i koncert laureatów odbyły się dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób, którym pragniemy gorąco podziękować. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Rady Rodziców, która corocznie angażuje się w organizację konkursu. Dziękujemy nauczycielom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie dzieci do występu, a także szanownemu Jury za poświęcony czas i zaangażowanie.

 Organizatorzy: Jolanta Zagórska, Anna Krzywicka, Małgorzata Cieśluk, Urszula Moczulska