Seniorzy w gminie Choroszcz mają swoją kartę!

Od 1 stycznia br. Gmina Choroszcz wprowadziła na swoim terenie „Choroską Kartę Seniora”. Jest ona elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę Choroszcz wobec srebrnego pokolenia. Kartę już można odbierać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy.

Gmina Choroszcz, dostrzegając aktywność i obywatelskie zaangażowanie oraz potencjał społeczny lokalnych seniorów, postanowiła wesprzeć tę aktywną, prężnie działającą, a przede wszystkim stale poszerzającą się grupę społeczną. Z tego względu uruchomiła na swoim terenie „Choroską Kartę Seniora”. Karta działa od 1 stycznia br. i można ją odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Wprowadzenie Karty Seniora w Choroszczy to nasza samorządowa inicjatywa. Nie obligowała nas do tego żadna ustawa, jednak widząc jak seniorzy w innych gmin z tego korzystają, również w gminie Choroszcz chcieliśmy umożliwić naszym seniorom korzystanie z ulg na dobra i usługi – wyjaśnia Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Choroską Kartę Seniora zainteresowani mogą już odbierać w naszym urzędzie – zapraszam – dodaje burmistrz Wardziński.

„Choroska Karta Seniora” przeznaczona jest dla osób powyżej 65. roku życia, które stale zamieszkują na terenie gminy Choroszcz. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna jest bezterminowo. Zawiera podstawowe dane: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania Seniora. Istotna informacja: „Choroska Karta Seniora” ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz jego wiek.

„Choroska Karta Seniora” oferuje szereg korzyści, zarówno przedsiębiorcom, jak i seniorom.

Seniorzy posługujący się tą kartą w wybranych miejscach otrzymają odpowiednie zniżki; wysokość, rodzaj i czas obowiązywania ulg zależą wyłącznie od decyzji firm i instytucji, które przystąpiły do programu. Lista Partnerów jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (www.choroszcz.pl) w specjalnie do tego celu stworzonej zakładce „SENIOR”. W chwili obecnej są to na przykład zniżki na usługi hotelowe, turystyczne, gastronomiczne, kulturalne i inne.

Przedsiębiorcy z kolei zdobywają nowych i lojalnych odbiorców swoich usług i ofert, wpisują się ze swoją ofertą w niezwykle popularny i pożądany w świecie trend solidarności społecznej, czym wypełniają też szlachetne cele Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie. Potwierdzeniem faktu przystąpienia przez Partnera do „Choroskiej Karty Seniora” jest zawarte Porozumienie, naklejka oraz logo informujące o honorowaniu „Choroskiej Karty Seniora”, umieszczone w witrynach, kasach lub materiałach promocyjnych danych podmiotów.

Lista Partnerów „Choroskiej Karty Seniora” jest otwarta – zainteresowani przedsiębiorcy cały czas mogą zgłaszać się i przystępować do programu. Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela p. Izabela Oniszczuk z Urzędu Miejskiego w Choroszczy (e-mail: ioniszczuk@choroszcz.pl; tel.: 85 713 22 17).

Gmina Choroszcz, uruchamiając na swoim terenie Program „Choroska Karta Seniora” chce przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, w tym także ekonomicznemu seniorów, chce aktywizować tę grupę społeczną ku większej mobilności, a poprzez umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, chce poprawiać jakość życia seniorów, w tym stan ich zdrowia fizycznego i psychicznego, wreszcie chce kształtować pozytywny wizerunek seniorów.

Serdecznie zachęcamy do współpracy z Gminą Choroszcz w ramach Programu „Choroska Karta Seniora”.