Bez kategorii

Czym jest odpowiedzialny biznes, czyli mini kompedium CSR

Społeczna odpowiedzialność jest pojęciem szeroko rozumianym, opierający się na pięciu podstawowych filarach- bezpieczeństwo, otoczenie, klient, pracownicy oraz innowacje. Są to solidne fundamenty do stworzenia przedsiębiorstwa realizującego Cele Zrównoważonego Rozwoju, które zostały sformułowane w oparciu o pracę ponad 190 państw członkowskich ONZ. Prowadzą one do osiągnięcia zysku na skalę ogólnoświatową, jednak z jednoczesnym położeniem akcentu na kwestie środowiskowe, które są bardzo często pomijane przez wielu przedsiębiorców. Jakie działania należy podejmować, aby nasza firma funkcjonowała zgodnie z zasadami CSR (Corporate Social Responsibility)? Po pierwsze musimy poznać i zrozumieć cele do których dążymy- inwestując w jakość naszych usług (a nie w ilość!), możemy pozyskać większą ilość rzetelnych klientów, zbudować renomę, która po pewnym czasie przyniesie nam pewny zysk. Jednak należy pamiętać, że do wszystkiego potrzeba czasu. Drugą ważną rzeczą jest określenie priorytetów firmy w oparciu o ryzyka i możliwości biznesowe- zastanów się, czy wolisz tkwić w miejscu, dostarczać usługi na niewielką skalę, czy raczej rozwinąć skrzydła, nawiązać nowe ciekawe kontakty, które pomogą Ci poszerzyć działalność…? Trzecim krokiem musi być uwzględnienie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności firmy. Mowa tu o etycznych relacjach pracownik- firma-pracodawca, o uczciwej konkurencji, reklamie oraz promocji oraz o tym, co określa Ciebie jako przedsiębiorcę, czyli o terminowym dotrzymywaniu zobowiązań. Zwiększy to Twoją autentyczność na rynku pracy, staniesz się osobą wiarygodną, z którą chętnie inni pracodawcy będą chcieli nawiązać znajomości, a to zaś może zaskutkować nowymi kontraktami oraz zwiększeniem obrotów firmy. Czwartym krokiem- myślę, że najważniejszym- jest komunikacja. Jej odpowiednia forma może zapobiec poważnym konfliktom interesów oraz w oparciu o opinie innych pozwoli na opracowanie Etycznego Kodeksu postępowania w miejscu pracy. Wydaje się być banalne? Owszem! Jednak taki kodeks niesie za sobą wiele korzyści, których na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy- pozwala on m.in. ograniczyć lub nawt całkowicie wyeliminować nieetyczne zachowania. Dzięki jasnym, obowiązującym zasadom poprawi się atmosfera wśród pracowników, jakość współpracy z klientami, a to może mieć wpływ na wzrost zysków przedsiębiorstwa oraz pozwoli ocieplić jego wizerunek.

Często słyszy się, że organizacje przyszłości będą zdominowane przez tzw. umiejętności miękkie tj. logiczne myślenie, asertywność oraz kreatywność. Nie bez powodu dewiza Uniwersytetu Harvard, jednego z najbardziej szanowanych uczelni świata brzmi „Think outside the box” (a więc myśl poza schematami, twórz, spróbuj czegoś nowego!). Jednak, aby zbudować coś, co będzie nie do zniszczenia przed długie lata, czyli taką twierdzę, należytą ją osadzić na podstawach etyki i odpowiedzialności! Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do odwiedzenie strony www.odpowiedzialnybiznes.pl pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Izabela Zajkowska