Twój e-PIT jest już dostępny! Rozliczenie nigdy nie było tak proste!

Informujemy, że od piątku 15 lutego na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl czekają gotowe zeznania podatkowe tych podatników, którzy w bieżącym roku rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. „Twój e-PIT” to rewolucja podatkowa, ponieważ po raz pierwszy to urzędy skarbowe przygotowały nasze zeznania podatkowe.

„Twój e-PIT” to usługa wspierająca podatnika w wypełnianiu obowiązków podatkowych przez wykorzystanie danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i bez konieczności ich ponownego podawania przez podatnika. Podniesie to jakość świadczonych usług i obsługi klienta. Podatnik oszczędzi czas i łatwiej rozliczy ulgi. Skorzystanie z tej usługi to konkretne korzyści: oszczędność czasu, gwarancja bezpieczeństwa i brak ryzyka spóźnienia się z rozliczeniem. To administracja skarbowa przejmuje ciężar odpowiedzialności za zeznanie podatkowe przygotowane przez system.

Twój e-PIT podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 został przygotowany automatycznie. Podatnik, który chce skorzystać z tego ułatwienia, nie musi składać żadnego wniosku w tej sprawie. Wystarczy wejść na Portal Podatkowy www.podatki.gov.pl i zalogować się do Twojego e-PITa używając profilu zaufanego (osoby, które taki profil posiadają) lub wpisując swoje dane autoryzacyjne, czyli:

– PESEL lub NIP,
– datę urodzenia,
– przychód za 2017 r. (kwota, którą wskazaliśmy w PIT za 2017 r. w jednej ze wskazanych pozycji),
– przychód za 2018 r. (kwota, którą znajdziemy w informacji PIT-11 od jednego z naszych pracodawców za 2018 r. we wskazanej pozycji).

Po zalogowaniu się, zobaczymy nasze rozliczenie przygotowane przez urząd skarbowy. Na ekranie głównym możemy wybrać opcję, że chcemy rozliczyć się z małżonkiem. Wtedy system poprosi nas o podanie podobnych danych autoryzacyjnych małżonka. Po przejściu tej weryfikacji otrzymamy gotowe rozliczenie wspólne.

W naszym zeznaniu urząd skarbowy uwzględnił informacje od naszych pracodawców, którzy do końca stycznia przesłali do urzędów dokumenty: PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, PIT-11 oraz PIT-11A z informacjami o osiągniętych przez nas dochodach. To wygodne rozwiązanie, szczególnie dla tych podatników, którzy mają kilku pracodawców.

Ponadto, urząd skarbowy w przygotowanym zeznaniu uwzględnił także ulgę na dziecko, które urodziło się przed 2018 r. Informacja o takim odliczeniu była we wcześniejszych zeznaniach i urząd wie o tej uldze. W gotowym zeznaniu będziemy jednak mogli dodać samodzielnie informację o innych ulgach np. o uldze na dziecko, które urodziło się w 2018 r., uldze dla krwiodawców itp. Po dodaniu tych informacji, system uwzględni je w naszym rozliczeniu.

W ramach usługi Twój e-PIT, przygotowując zeznanie podatnika, urząd skarbowy automatycznie wpisał tam organizację pożytku publicznego, której podatnik przekazał 1% swojego podatku rok wcześniej. Jeżeli w tym roku chcemy przekazać 1% na inną organizację pożytku publicznego, to po prostu zaznaczamy opcję „Zmieniam organizację” i wybieramy nową. Więcej informacji o przekazywaniu 1% na rzecz OPP można znaleźć w informacji „Jak przekazać 1 proc. podatku w usłudze Twój e-PIT?”.

Po zalogowaniu się i zweryfikowaniu naszego zeznania, możemy:

– zaakceptować gotowe zeznanie bez zmian,
– poprawić zeznanie (np. zmienić organizacj Jygotowanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku – termin ten będzie liczony od dnia otrzymania informacji z urzędu. Za okres od 1 maja do upływu 7-dniowego terminu, podatnikowi nie będą naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.

UM