KomunikatyZ Urzędu

Wynik konkursu na opracowanie projektu pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej

Burmistrz Choroszczy ogłasza wyniki I etapu otwartego konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej, zlokalizowanego przy placu Brodowicza w Choroszczy.

Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym konkursem na opracowanie projektu koncepcyjnego pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej, zlokalizowanego przy placu Brodowicza w Choroszczy wpłynęło osiem ofert, złożonych przez sześć podmiotów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja zweryfikowała czy nadesłane oferty wpłynęły w wymaganym terminie, tj. do dnia 11.02.2019 r. do godziny 15.30. Jedna oferta wpłynęła do tutejszego urzędu po terminie przewidzianym na składanie prac konkursowych tym samym, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie została dopuszczona do oceny, a po zakończeniu postępowania konkursowego, bez otwarcia zostanie przekazana na adres nadawcy.

W rezultacie przeprowadzonej oceny formalnej stwierdzono, że dwie oferty, złożone przez dwa podmioty, nie spełniały wymogów formalnych, toteż nie były oceniane według kryteriów merytorycznych.

Ostatecznego rozstrzygnięcia I etapu otwartego konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego pomnika upamiętniającego Bohaterów II wojny światowej zlokalizowanego przy placu Brodowicza w Choroszczy, Komisja Konkursowa dokonała dnia 18.02.2019 r. Najwyższą liczbę punktów otrzymała oferta nadesłana dnia 08.02.2019 r. przez:

See. Sp. z o. o.
ul. Nektarowa 11
62-002 Suchy Las

Oferta została wybrana, jako zwycięska.

Pozostałe prace konkursowe, mogą być odbierane przez uczestników konkursu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, za zwrotem pokwitowania złożenia – po upływie 30 dni od daty ustalonej, jako ostateczny termin składania prac konkursowych.

Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostały zatwierdzone przez Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. Treść ogłoszenia.