Uczciliśmy Niepodległą Choroszcz

Pięć dni obchodów, setki choroszczan i szereg pozytywnych emocji – zwielokrotnionych wyjątkowym jubileuszem. W dniach 15-19 lutego Choroszcz świętowała 100-lecie odzyskania niepodległości.

Choroszcz na swoje wyzwolenie musiała nieco poczekać. Trwało to stosunkowo niedługo, bo trzy miesiące. Po Warszawie, wraz z Białymstokiem, wyzwalanym przez polskich żołnierzy z grupy operacyjnej płk. Stanisława Dziewulskiego 19 lutego 1919 roku Choroszcz powróciła do Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego Jubileusz 100-lecia niepodległości obchodziliśmy w Choroszczy dwa razy: w 2018 roku – jako 100. rocznicę niepodległości Polski, zaś rok 2019 – jako jubileusz 100-lecia wyzwolenia Choroszczy. Obchody 100-lecia niepodległości Choroszczy odbywały się w grodzie nad Horodnianką w dniach 15-19 lutego 2019 roku.

Całość rozpoczęła się w piątek 15 lutego na Rynku 11 Listopada w Choroszczy, gdzie mogliśmy zobaczyć 100 FOTOGRAFII NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI CHOROSZCZY. To pierwsza na zrewitalizowanym Rynku oraz w historii Choroszczy tak obszerna plenerowa wystawa, przygotowana na podstawie zbiorów portalu Choroszcz Miniona, portretująca choroszczański Rynek na przestrzeni ostatnich stu lat. Wystawa prezentuje zmieniającą się zabudowę centrum miasteczka, minione wydarzenia oraz dawnych mieszkańców Choroszczy. Nie jeden z nas odnalazł na fotografiach swoich bliskich lub sąsiadów. Wystawa spodobała się. Jeszcze długo po inauguracji, fotografie oglądali zaciekawieni widzowie. Okazja do tego jest przez cały czas, jako, że tę wyjątkową wystawę będzie można oglądać na choroszczańskim Rynku do końca października 2019 roku. Zapraszamy!

W sobotę 16 lutego w szranki stanęli miłośnicy i znawcy historii oraz współczesności Choroszczy. W auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbył się bowiem WIELKI TEST WIEDZY O CHOROSZCZY. Test zawierał 100 pytań (a jakże!) na temat historii grodu nad Horodnianką, a także rozpoznawał także wiedzę o współczesnych czasach Choroszczy. Nad poprawnością przebiegu testu czuwała Komisja Konkursowa, w składzie: Józef Waczyński – przewodniczący, Ewa Zalewska, Beata Jabłońska oraz Elżbieta Wróblewska – członkinie. Uczestnicy testu ocenili, że nie był on łatwy. To dobrze. Choroszcz jest bowiem ambitna i lubi wysoko stawiać poprzeczkę. Sam udział w teście był nie lada wyzwaniem, a rozwiązanie go – prawdziwym honorem. Jaką więc dumą napawa zdobycie miejsca na podium! A te przypadły, odpowiednio:
I miejsce – Wiesławowi Roszkowskiemu
II miejsce – Jackowi Dąbrowskiemu
III miejsce – Markowi Sokołowi

Wyróżnienia otrzymali: Agata Roszkowska, Mirosław Oleksiej oraz zespół Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” z Choroszczy.
Nagrody pocieszenia trafiły do: Mileny Rzepnickiej, Doroty Targońskiej, Kamila Grabowskiego i Rafała Dubikowskiego. Wszystkim laureatom, nagrodzonym i wyróżnionym – serdecznie gratulujemy! Przypominamy: z odpowiedziami testu można zapoznać się w mediach elektronicznych (w tym w mediach społecznościowych) każdego z organizatorów obchodów.

Zmagania intelektualne poszły w parze z wysiłkiem fizycznym. W niedzielę 17 lutego bowiem, na „Orliku” w Choroszczy odbył się mecz stulecia, maraton futbolowy: 100 GOLI NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI CHOROSZCZY, koordynowany przez LZS Korona Choroszcz. Przez niemal 6 godzin sportowcy i miłośnicy sportu, a zwłaszcza fani piłki nożnej, oddawali honorowe strzały na bramkę, by uczcić 100 lat niepodległości Choroszczy. Grali od godz. 12.15 do godz. 18.09. Na boisku spotkały się „Choroszcz” i „Reszta Świata”. Jaki był wynik? To pytanie retoryczne – rezultat mógł być tylko jeden: 100-87 dla Choroszczy. Ogółem 187 bramek strzeliło 55 zawodników: 22 dla Choroszczy i 29 dla Reszty Świata, 4 dla obu drużyn (w tym 1 samobójczy). To wspaniałe spotkanie zjednoczyło wielu fanów sportu i pokazało, że doniosłą niepodległość można celebrować na sportowo – i zawsze zwycięsko!
Kolejny tydzień i kolejny dzień jubileuszowych obchodów 100-lecia wyzwolenia Choroszczy – 18 lutego przeznaczony był na wykład historyczny autorstwa Jacka Hryniewickiego z Muzeum Wojska w Białymstoku, pt. PODLASIE – PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI. Poruszał on tematykę pierwszych dni, miesięcy i lat niełatwego procesu, jakim było wyzwalanie (się) Polski, Podlasia, a wraz z nimi – Choroszczy, i kroczenia tych regionów oraz zamieszkujących je społeczności drogą niepodległości. Na spotkaniu pojawili się historycy-profesjonaliści, jak również amatorzy-miłośnicy historii. Była możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń, podzielenia się wątpliwościami. Ukazanie losów Choroszczy i choroszczan na tle szerszego kontekstu regionu i kraju 100 lat temu było przeżyciem tyleż poznawczym, co emocjonalnym. I było też doskonałym przygotowaniem do tego, co wydarzyło się dzień później, a mianowicie…

19 lutego 2019
 roku najpierw MSZĄ ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ, a następnie GŁÓWNYMI OBCHODAMI 100. ROCZNICY WYZWOLENIA CHOROSZCZY uczciliśmy Niepodległą Choroszcz. Zebraliśmy się przy Pomniku Poległych na Rynku 11 Listopada w licznym gronie mieszkańców i przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji, w uroczystej asyście pocztów sztandarowych choroszczańskich jednostek OSP, placówek oświatowych oraz choroszczańskich organizacji, by wspólnie w duchu patriotyczno-religijnym uczcić 100-lecie wyzwolenia Choroszczy. Tego dnia byli z nami między innymi: Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, Sekretarz Gminy Choroszcz Mirosław Zalewski, Radni Rady Miejskiej w Choroszczy oraz Radni powiatowi, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Choroszczy ks. Mieczysław Leszek Struk, Przedstawiciele choroszczańskiego Koło Prawa i Sprawiedliwości, dyrektorzy choroszczańskich szkół gminnych, między innymi: Ewa Zawistowska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, Monika Preizner Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii, Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II Bożena Lenczewska, kierownictwo oraz przedstawiciele najważniejszych choroszczańskich organizacji i instytucji, między innymi: Andrzej Budnik Dyrektor Banku Spółdzielczego oddziału w Choroszczy, Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Choroszczy Mariusz Wróbel, Eugenia Popko Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Choroszczy, Grzegorz Krysiewicz Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość SKAŁA, Józef Waczyński Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Irena Sakowicz Prezes Związku Emerytów i Rencistów Koła Nr 15 w Choroszczy, Jan Romańczuk Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Choroszcz oraz Prezes Związku Sybiraków Koła Terenowego Nr 15 w Choroszczy, Barbara Wiszowata Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku – Oddziału w Choroszczy, Przemysław Waczyński Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Była obecna także choroszczańska młodzież – nie tylko pełniąc honory przy pocztach sztandarowych, ale także składając wieńce pod pomnikiem; choroszczańską młodzież reprezentowały: Anna Maria Wrona Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz, a także Klara Kardasz Opiekun Choroszczańskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych, z których harcerze i zuchy pełnili wartę honorową pod Pomnikiem Poległych w Choroszczy.

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński w przemówieniu z okazji Jubileuszu 100-lecia Wyzwolenia Choroszczy zwrócił się do zgromadzonych, między innymi takimi oto słowami: „(…) Szanowni Państwo, Czcigodni Goście, Mieszkańcy Gminy Choroszcz! Jakim drogocennym przywilejem jest dostąpienie przez nas zaszczytu celebrowania 100. rocznicy odzyskania przez Choroszcz niepodległości! Choroszczy, która po zaledwie trzech miesiącach po Warszawie mogła powrócić do Rzeczpospolitej! (…) Doceniajmy trud codziennej walki przeszłych pokoleń o lepszą przyszłość – dla nas-współczesnych. Miejmy także na względzie fakt, jaką Choroszcz oraz jaką Polskę budujemy dla naszych dzieci i wnuków. Niech będzie to Choroszcz i Polska, Polska i Choroszcz – wspólna, wspólnotowa, mocna naszą wrażliwością oraz silna naszą mądrością. Wiwat Choroszcz! Wiwat Niepodległa!”.
Tak jest w istocie: celebrowanie tak zacnego Jubileuszu – bycie uczestnikiem i naocznym świadkiem tego wydarzenia, to unikatowy przywilej i prawdziwy zaszczyt. Nie jest dany wszystkim. Dlatego ci, którzy uczestniczyli w jubileuszowych wydarzeniach 100. rocznicy wyzwolenia Choroszczy, mogą się czuć prawdziwie wyróżnieni. Uczestnicy głównych obchodów otrzymali pamiątkowy bilecik przypominający o tym doniosłym wydarzeniu; wzorowany na podobnym, który 100 lat temu otrzymywali świadkowie uroczystości na Rynku Kościuszki w Białymstoku.
Specjalny list okolicznościowy na 100-lecie Wyzwolenia Choroszczy wystosował Minister Jarosław Zieliński. W tym miejscu przytaczamy treść listu.
Obchody 100. rocznicy wyzwolenia Choroszczy nie skończyły się wraz z dniem 19 lutego 2019 roku. Organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń towarzyszących, przedłużających ten piękny Jubileusz:
– z okazji 100-lecia wyzwolenia Choroszczy został wydany folder pt.: „Choroszcz – drogi do niepodległości” autorstwa Józefa Waczyńskiego, który przybliża najważniejsze fakty, daty i wydarzenia oraz postaci związane z wyzwoleniem Choroszczy. Folder to doskonały przewodnik obchodów 100-lecia niepodległości Chroszczy, to także wspaniała pamiątka tych uroczystości;
– wszyscy mieszkańcy, a także odwiedzający Choroszcz będą mogli wykonać własne zdjęcie z wizerunkiem dawnych mieszkańców miasteczka – w tym celu w przestrzeni miejskiej zostaną ustawione plansze-fotografie prawdziwych postaci dawnej Choroszczy. Fotografia w sukni – dla pań, a może w garniturze sprzed lat – dla panów, w scenerii dawnej Choroszczy i jednocześnie na tle współczesnego wizerunku miasteczka – to świetny pomysł na pamiątkę z grodu nad Horodnianką;
– uczniów oraz nauczycieli szkół w gminie Choroszcz zapraszamy, by sprawdzić się w grze miejskiej pn. „Śladami Niepodległości Choroszczy”. Gra to fantastyczna podróż w czasie po miejscach związanych z Niepodległością Choroszczy. Kto wykaże się sokolim wzrokiem i dostrzeże zawarte na mapie fragmenty miasta i jego architektury, czyja doskonała pamięć pozwoli skojarzyć fakty i najtrafniej rozwiązać miejski quiz? O tym uczniowie wraz z nauczycielami będą mogli przekonać się przemierzając szlak „Śladami Niepodległości Choroszczy”;
– happening pn. „Moje życzenie dla Choroszczy” – to mapa współczesnej Choroszczy, która zostanie wypełniona naszymi życzeniami na kolejnych 100 lat istnienia miasteczka. Czy będą to rysunki czy listy, komiksy, fotografie czy wiersze, a może pojedyncze zdania lub tradycyjne życzenia – zależy tylko od wyobraźni winszujących. Zapraszamy, by naszemu miastu oddać dobre myśli i wyrazić nasze marzenia na kolejny wiek. Mapa – jako że jest przedmiotem związanym z turystyką, będzie podróżować po całej gminie Choroszcz. Odwiedzi szkoły, przedszkola oraz chętne instytucje gminne, aby ostatecznie stanąć na Rynku 11 Listopada i w ten sposób pokazać, że 100 lat Choroszczy to pamięć o przeszłości, a także dbałość o jej przyszłość.
Z tego miejsca dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w obchodach 100. rocznicy wyzwolenia Choroszczy.
Organizatorzy Jubileuszu 100-lecia wyzwolenia Choroszczy: Burmistrz Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Choroszcz Miniona, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszcz, LZS KORONA Choroszcz.

Obchody zostały objęte honorowym patronatem Burmistrza Choroszczy.
Obchody zostały objęte patronatem programu „Niepodległa” z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.