Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020 w gminie Choroszcz: przedszkole, oddziały przedszkolne oraz I klasy SP

Informujemy, że w gminie Choroszcz trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych znajdujących się na trenie gminy Choroszcz.

Warunki i zasadny rekrutacji szczegółowo określa Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 28 stycznia 2019 r.

Poniżej przedstawiamy ważne terminy związane z tym procesem:

14-28.02.2019r. – składanie przez rodziców/opiekunów deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka w danej placówce
4-15.03.2019r. – składanie przez rodziców/opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do określonej placówki (termin uzupełniający: 1-8.06.2019r.)
18-28.03.2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie (termin uzupełniający: 9-14.06.2019r.)
29.03.2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do określonej placówki (termin uzupełniający: 15.06.2019r.)
1-8.04.2019r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka do danej placówki (termin uzupełniający: 16-21.06.2019r.)
9.04.2019r. – podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do określonej placówki (termin uzupełniający: 22.06.2019r.)

Informujemy, że gminne placówki oświatowe na ternie gminy Choroszcz organizują w tym czasie Dni Otwarte, podczas których można bezpośrednio zobaczyć jak przedszkole czy szkoła funkcjonuje, jak wyglądają sale, jacy pedagodzy będą opiekować się naszymi dziećmi, słowem: w jakich warunkach będą uczyć się nasze pociechy:

– Dzień Otwarty dla kandydatów do klas 0 i I SP w Choroszczy odbedzie się 28.02.2019, godz. 16.30;
– Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Kruszewie planowany jest na 6.03.2019r. (www.spkruszewo.choroszcz.pl);
– Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Złotorii planowany jest na 17.05.2019r. (ww.spzlotoria.edupage.org);
– Dni Otwarte w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy oraz w filiach przedszkola planowane są na ostatni tydzień wakacji (www.ps-choroszcz.pl).

Zapraszamy!