Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2016

W ostatnich tygodniach mieszkańcy Choroszczy mogli oddawać swoje głosy w Budżecie Obywatelskim na 2016 rok. Już wiemy jak przedstawia się lista rankingowa zgłoszonych projektów. Prezentujemy ją poniżej.

Spośród sześciu zgłoszonych przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji w Choroszczy na 2016 rok, mieszkańcy oddając swoje głosy ustanowili swoisty ranking projektów:
budżet obyw. wyniki

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2016 odbywało się w dniach 25.09.2015-15.10.2015.

Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania na dzień 25.09.2015 wynosiła 4773 osoby. W głosowaniu oddano ogółem 1259 głosów (26,3% całości uprawnionych do głosowania). Liczba oddanych głosów ważnych to 1232 głosy (97,9% całości oddanych głosów).

Protokół z posiedzenia Komisji ds. ustalenia wyników konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2016 przedstawiamy TUTAJ.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 31.03.2015 w sprawie konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego 2016, postulowana kwota realizacji inwestycji wynosiła 150.000 zł. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński chciałby jednak, kierując się dobrem mieszkańców i podwyższeniem jakości życia w Choroszczy, aby w planowanym budżecie gminy na 2016 rok zwiększyć kwotę realizacji inwestycji tak, aby mogła ona objąć trzy najwyżej notowane przedsięwzięcia: 1. Zbiornik wodny „Kominowe Bajoro” miejscem do rekreacji i wypoczynku, 2. Budowa nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, 3. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej w Choroszczy.