W Choroszczy pomogą w wypełnianiu zeznań podatkowych za 2018 rok

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje o planowanym dyżurze pracowników Urzędu Skarbowego w celu wsparcia mieszkańców gminy Choroszcz w zakresie wypełniania zeznań podatkowych za 2018 rok.

Dyżur pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego odbędzie się dn. 28 marca 2019 roku w godz. 9.00-14.00 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w górnej sali konferencyjnej (I piętro).

Jednocześnie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje, że w trakcie tegorocznej kampanii podatkowej, a tym samym podczas dyżuru w Choroszczy, pracownicy Urzędu Skarbowego będą koncentrować się na udzielaniu podatnikom pomocy przy skorzystaniu z elektronicznej usługi Twój e-PIT na formularzach PIT-37 i PIT-38.

Inf. org./UM