Program stypendialny Horyzonty. Uczniu, otwórz się na świat!

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC po raz dziewiąty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego Horyzonty. Horyzonty to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce.

Fundacja oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia w dużym mieście, i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie obywatelskie.

Fundacja pomaga nie tylko w nauce, ale także w kształtowaniu charakteru oraz w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Możliwości jest wiele – tylko dzięki kreatywnemu działaniu i myśleniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Program pokrywa koszty związane, między innymi, z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka. Wsparcie fundacji to także finansowanie pasji takich, jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne: od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

Horyzonty objęły już 667 uczniów szkół ponadpodstawowych: 272 obecnych stypendystów i 395 absolwentów, w tym 118 członków Stowarzyszenia Alumni EFC. Fundacja EFC wydaje rocznie 85% swoich funduszy bezpośrednio na koszty programowe. Od 2014 roku zainwestowała w edukację prawie 14 mln złotych.

Zachęcamy uczniów-kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego online na stronie Fundacji:www.efc.edu.pl jeszcze do 31 marca.

Horyzonty to unikatowe doświadczenie, które pomaga uczestnikom rozwinąć skrzydła i otworzyć się na świat.

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz programu można znaleźć stronie internetowej Fundacji EFC: www.efc.edu.pl.

Edukacyjna Fundacja
im. prof. Romana Czerneckiego EFC
ul. Mokotowska 63 lok. 60
00-533 Warszawa
www.efc.edu.pl
+48 606 770 955
biuro@efc.edu.pl

NIP 524-268-52-57
KRS 0000334007
REGON 141959124