Dzień Nowoczesnych Technologii w Edukacji organizowany przez MEN

21 marca Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi organizowało Dzień Nowoczesnych Technologii w Edukacji.  Szkoła Podstawowa w Złotorii  wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Zaczęliśmy już od najmłodszych czyli kl.0, która chociaż nie korzystała z komputera, to jednak rozwijała algorytmiczne myślenie świetnie bawiąc się z użyciem maty kodującej. Dzieci układały drogę pani Wiosny na łąkę.  Uczniowie klasy I  mieli już trudniejsze zadanie, ponieważ programowali na macie kodującej online. Ich zadaniem było ułożenie jak najkrótszej drogi z łąki do domu pani Wiosny. Kl. II i III zaprzyjaźniła się z robotem Ozobotem. Korzystając z odpowiednich komend ułożyła wiosenną grę dla Ozo, który miał za zadanie dojechać w wyznaczone miejsce.  Ale to nie wszystko, uczniowie klasy czwartej chętnie przyłączyli się do zabawy z  robotem i programowali  jego drogę zgodnie z podaną instrukcją. Wszyscy świetnie się bawili, a najważniejsze jest to, że poprzez ten rodzaj zabawy z zastosowaniem nowych technologii, kształcili   umiejętności niezbędne  w dalszej edukacji.

Szkoła Podstawowa w Złotorii