VI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w Remizie OSP w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Radni będą obradowali według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2019.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Choroszcz.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Oliszki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Choroszcz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/234/2017 z dnia 24.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie wsi Porosły.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
 10. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad Sesji.

 

UM