Budowa sieci gazowej w ul. J.K. Branickiego i H. Sienkiewicza – prace ruszają już od kwietnia

Polska Grupa Gazownictwa — Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, że w kwietniu br. rozpoczną się prace budowlane w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1552B w ulicach: Sienkiewicza (od rejonu skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego do skrzyżowania z ul. J.K. Branickiego) i ul. J.K. Branickiego (do skrzyżowania z ul. Rynek 11 Listopada) w Choroszczy, w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE 2014- 2020 „Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej”.

Polska Grupa Gazownictwa — Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje ponadto, że rozbiórka nowo wybudowanej przez firmę STRABAG Sp. z o.o. nawierzchni chodnika nie wynika z usterek nawierzchni bądź zaniedbania Wykonawcy, lecz z konieczności wybudowania przez PSG kluczowej dla regionu sieci gazowej.

Planowany okres prac: kwiecień-sierpień 2019 r.

Realizacja robót budowlanych będzie realizowana w ramach projektu „Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej”, Zadanie 5 „Budowa sieci gazowej na terenie gminy Choroszcz oraz w mieście Choroszcz”.

Mat. org./UM